Dopłaty na święta

Pieniądze dla rolników

Do 16 grudnia blisko połowa polskich rolników otrzymała dopłaty bezpośrednie. W ciągu pierwszych dwunastu dni Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na konta 685 tys. rolników kwotę nieco ponad 5,5 miliarda złotych. Jest to najlepszy wynik w całej historii funkcjonowania tego urzędu. Poprawi to zapewne sytuację tych mniej zamożnych gospodarzy i ich rodzin.
Pieniądze z dopłat bezpośrednich przekazywane są w pierwszej kolejności rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały z powodu klęsk żywiołowych. Dodatkowo, właściciele dużych gospodarstw nie będą czekali na płatności obszarowe dłużej niż pozostali rolnicy. ARiMR zaplanowała, że jeszcze w grudniu tegoroczne płatności otrzyma około milion uprawnionych rolników.
Kwota przeznaczona na dopłaty to blisko 12,6 mld zł i będzie o ponad 3 mld zł wyższa niż w roku ubiegłym. Rolnicy otrzymają 90 proc. płatności, jakie dostają ich koledzy w państwach „starej” Unii.
Wyższe dopłaty to także efekt bardzo korzystnego kursu wymiany euro na złotówki, który w tym roku wyniósł 4,2295 zł/euro. Kurs ustalił Europejski Bank Centralny na dzień 30 września br. W tym roku jednolita płatność obszarowa wyniesie 506,98 zł od hektara. Dodatkowo, rolnicy mogą liczyć na krajowe, uzupełniające płatności obszarowe do: grupy upraw podstawowych, chmielu, roślin przeznaczonych na paszę, roślin energetycznych oraz płatność z tytułu owoców i warzyw.

Zobacz kolejny artykuł

Przepis na długowieczność

Władysława Kuźmińska urodziła się 100 lat temu w Słubicach. Do dzisiaj w nich mieszka. Jej …

Likwidacja szkoły w Lipiankach

Na ostatniej sesji radni gminy Nowy Duninów podjęli decyzję o zamiarze likwidacji szkoły w Lipiankach. …