Najnowsze informacje

300 tys. zł dla gospodarstwa. Dotacja na modernizację

Dobra wiadomość dla rolników, którzy chcą modernizować swoje gospodarstwa. W styczniu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy na taką modernizację.
W styczniowym naborze pierwszeństwo będą mieli rolnicy, którzy chcą inwestować w restrukturyzację prowadzonej przez siebie produkcji mleczarskiej. To właśnie oni od 3 do 17 stycznia będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy. Dopiero po nich od 17 do 28 stycznia wnioski będą przyjmowane od rolników planujących inwestycje w innych obszarach działalności rolniczej.
Gospodarz, który chce restrukturyzować produkcję mleka, aby skorzystać ze wsparcia, poza spełnieniem standardowych kryteriów (m.in. wielkość ekonomiczna gospodarstwa czy wiek wnioskodawcy), musi spełnić dodatkowe wymagania. Musi być wpisany do rejestru producentów prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego i musi przysługiwać mu w dniu złożenia wniosku tzw. kwota mleczna, w wysokości co najmniej 20 ton. Ponadto ma wykazać, że co najmniej od roku prowadzi działalność w zakresie produkcji mleka.
Na korzystniejsze zmieniły się zasady dla tych, którzy planują inwestycje w innych obszarach działalności rolniczej. Teraz kilku rolników będzie mogło wspólnie złożyć wniosek o pomoc na zakup maszyn. Wprowadzenie takiej możliwości spowoduje, że o wsparcie będą mogli się starać właściciele mniejszych gospodarstw rolnych, którzy dotychczas byli wykluczeni z ubiegania się o pomoc. Wynikało to z tego, że np. wydajność maszyny, którą chcieli kupić, była nieproporcjonalnie duża w stosunku do powierzchni ich niewielkich gospodarstw, a to byłoby nieekonomiczne. I dlatego wniosek przepadał. Teraz ma on większe szanse, gdy wystąpi z nim razem kilku rolników, którzy mają nieduże gospodarstwa. Aby można było skorzystać z takiej możliwości, rolnicy muszą zawrzeć pomiędzy sobą pisemną umowę. Znaleźć się w niej muszą zasady wspólnego używania i eksploatowania maszyn oraz zakres prac wykonywanych przy ich użyciu przez każdą z osób.
Maksymalny poziom wsparcia, który można otrzymać na gospodarstwo, wynosi 300 tys. zł. Wysokość dofinansowania, jakie można otrzymać z ARiMR, waha się od 40 do 70 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych. Zależy m.in. od wieku beneficjenta, położenia jego gospodarstwa oraz rodzaju przedsięwzięcia. Do wykorzystania w styczniowym naborze przewidziano łącznie ok. 2,4 mld zł. O przyznawaniu pomocy nie będzie decydowała kolejność składania wniosków, lecz liczba przyznanych punktów.
GSZ

Zobacz kolejny artykuł

Likwidacja szkoły w Lipiankach

Na ostatniej sesji radni gminy Nowy Duninów podjęli decyzję o zamiarze likwidacji szkoły w Lipiankach. …

Wstęga przywieziona na rowerach

W dość niecodzienny sposób dotarła na miejsce wstęga, którą przecięto przy otwieraniu nowej drogi Liszyno—Wykowo …