W PWSZ o współczesnej ekonomii, zarządzaniu i finansach

Już po raz XIV na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku odbywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa. Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie współczesnym problemom ekonomii, zarządzania, finansów, ubezpieczeń i bankowości.
Konferencja odbędzie się 7 czerwca w Płocku, ul. Gałczyńskiego 28, w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.
Konferencje odbywające się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Informatyki PWSZ w Płocku są cyklicznymi spotkaniami naukowymi, poświęconymi problematyce związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, banków i firm ubezpieczeniowych. Praktycy i teoretycy, badacze tematyki mają szanse zaprezentować swoje poglądy oraz badania naukowe na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej.
Koszt uczestnictwa w konferencji wraz z publikacją lub sama publikacja wynosi 400 zł. Uczestnictwo w konferencji bez publikacji, to koszt 300 zł. Termin zgłaszania i przesłania referatu mija 30 kwietnia.
Opłatę konferencyjną prosimy wnosić na konto: PKO BP S.A. 46 1020 3974 0000 5102 0084 8077z dopiskiem: XIV Konferencja WNEI.
Szczegółowy program konferencji zostanie opublikowany na  stronie internetowej: http://pwszplock.pl/konferencje-i-sympozja/.

rad

Zobacz kolejny artykuł

Strażnicy miejscy na rowerach

Ma być szybko, skutecznie i ekologicznie. Dziś sezon na rowerowe patrole rozpoczęli płoccy strażnicy miejscy. …