W poniedziałek rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli

Od poniedziałku, 18 marca rozpoczyna się nabór do 25 miejskich przedszkoli. Dotyczy on dzieci w wieku od 3-6 lat zamieszkałych w Płocku, które nie uczęszczają jeszcze do przedszkola lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola.
Nabór na wolne miejsca w przedszkolach miejskich rozpocznie się w poniedziałek 18 marca 2019 roku. Nabór prowadzony będzie elektronicznie. Osoby, które nie mają dostępu do internetu lub będą mieć problemy w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu.
Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. Formularz „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/20” będzie dostępny do wypełnienia po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO na stronie internetowej pod adresem: www.ppo.zjoplock.pl w zakładce „Rekrutacje – Przedszkola”. Rodzice mają możliwość wyboru trzech przedszkoli wg. preferencji.
Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru. W przypadku wyboru Miejskiego Przedszkola nr 6, wniosek należy zanieść do siedziby zastępczej przedszkola: Zespół Szkół nr 1, ul. Piaska 5. W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia, które będą weryfikowane w przedszkolu pierwszego wyboru. Przedszkola będą przyjmować wnioski w terminie od 18 marca od godz. 9.00 do 29 marca do godz. 15.00.
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola zostaną udostępnione 15 kwietnia o godz. 11.00. Wyniki naboru będą zamieszczone w siedzibie przedszkola oraz, indywidualnie dla rodzica kandydata, na stronie internetowej: ppo.zjoplock.pl, po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie loginu i hasła. Rodzice kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020, mają obowiązek złożenia w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane „Karty potwierdzania woli zapisania dziecka”, w terminie od 15 kwietnia od godz. 11.00 do 19 kwietnia do godz. 15.00.
Pełna oferta każdego przedszkola dostępna będzie na stronie internetowej: ppo.zjoplock.pl, a także na stronie naborowej. Wśród przedszkoli znajduje się również 6 przedszkoli z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.
Ogólne zasady rekrutacji, harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym oraz kryteria brane pod uwagę w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym są dostępne w zakładce EDUKACJA-NABÓR DO PRZEDSZKOLI. Będą one wywieszone również w każdym przedszkolu.

rad

 

 

Zobacz kolejny artykuł

Mieszkańcy Gąbina mogą porozmawiać o bezpieczeństwie

Komendant Miejski Policji w Płocku zaprasza mieszkańców gminy Gąbin na debatę społeczną dotyczącą bezpieczeństwa. Spotkanie …