W Galerii Wisła: badania serca

W piątek, 26 kwietnia w Galerii Wisła odbędzie się finał akcji „Tydzień Dla Serca”. W jej ramach prowadzone będą bezpłatne badania diagnostyczne, konsultacje i prelekcje dotyczące profilaktyki chorób serca. Akcja będzie prowadzona w godzinach od 14.00 do 18.00.
Akcja organizowana jest przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku we współpracy z Galerią Wisła. „Tydzień dla serca” to ogólnopolska akcja, która ma na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie niosą choroby serca i układu krążenia. – W ramach wydarzenia zapraszamy na spotkania z lekarzami Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku oraz do wykonania bezpłatnych badań diagnostycznych – informuje Magdalena Michalska, marketing manager Galerii Wisła.
W programie zaplanowano m.in.: prelekcje nt. głównych czynników ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia dr Andrzeja Drzewieckiego (Ordynatora Oddziału Kardiologicznego), badania EKG wraz z interpretacją zapisu, pomiar ciśnienia krwi, pomiar poziomu glukozy we krwi, określenie poziomu BMI, pomiar poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu, instruktaż udzielania pierwszej pomocy oraz ocenę czynników ryzyka schorzeń układu krążenia przez lekarzy Oddziału Kardiologicznego Andrzeja Drzewieckiego i Włodzimierza Figatowskiego.

rad

Zobacz kolejny artykuł

Policyjne kontrole na drogach

Dziś (środa, 15 maja) policjanci będą przede wszystkim sprawdzać stan techniczny pojazdów, stan trzeźwości kierujących …