PWSZ w Płocku ma 20 lat

W środę, 21 marca odbędzie się jubileuszowa gala z okazji 20-lecia działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Spotkanie połączone będzie z I Zgromadzeniem Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.
Spotkanie w Teatrze Dramatycznym rozpocznie cykl przedsięwzięć organizowanych przez uczelnię z okazji dwudziestolecia działalności. Uczelnia zaplanowała szereg wyjątkowych przedsięwzięć. Centralnym punktem obchodów będzie gala jubileuszowa, która zostanie połączona z I Konferencją Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku specjalizuje się w praktycznym kształceniu zawodowym. Jest uczelnią odpowiadającą na realia i potrzeby dzisiejszego świata, a przez to blisko związaną z rynkiem pracy. Duży nacisk kładziony jest na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności zawodowe oraz wiedzę, która stanowić będzie solidny fundament w trakcie kariery.
Oferta PWSZ w Płocku obejmuje studia I i II stopnia, szeroki wachlarz studiów podyplomowych oraz kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych. Studia I i II stopnia odbywają się na trzech wydziałach. Są to: Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydział Nauk o Zdrowiu.

rad

Zobacz kolejny artykuł

Strażnicy miejscy na rowerach

Ma być szybko, skutecznie i ekologicznie. Dziś sezon na rowerowe patrole rozpoczęli płoccy strażnicy miejscy. …