Przebudowa ul. Pięknej zakończona

Zakończyła się przebudowa ulicy Pięknej. Był to ostatni etap budowy kanalizacji deszczowej w centrum Płocka. Wcześniej prace były prowadzone na ul. 3 Maja.
Całkowity koszt realizacji przebudowy ul. 3 Maja i budowy łącznika z Al. Jachowicza i ul. Pięknej to 6,2 mln zł netto (7,6 mln zł brutto). Rozbudowa kanalizacji w Płocku jest możliwa głównie dzięki pozyskaniu zewnętrznych środków finansowych. Zadanie realizowane jest w ramach Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV”, działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Całkowity koszt tego Projektu wyniesie około 139,5 mln zł, w tym planowane dofinansowanie około 70,5 mln zł.

(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Wyjątkowy grób pański w parafii Czermno

Wielkanoc to najważniejsze święto kościołów chrześcijańskich. Jego obchody mają wyjątkowe znaczenie dla wszystkich wierzących. W …