Płocki raport drogowy 20 listopada

 20 listopada będą zamknięte dla ruchu są odcinki ul. Harcerskiej, Wiadukt, Ostatniej i Rybaki.

Bieżące naprawy jezdni i chodników będą dziś prowadzone na ulicach: Armii Krajowej – naprawa chodnika, Chełmińska – naprawa drogi tłuczniem.

Rybaki

W związku z rewitalizacją bulwarów wiślanych od dnia 3 października ul. Rybaki została całkowicie zamknięta dla ruchu na odcinku od skrzyżowania z ul. Kawieckiego do amfiteatru. Dojazd do amfiteatru, Morki, zalewu Sobótka jest możliwy wyłącznie od ul. Parowej i Szpitalnej. Prosimy o stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.

Ostatnia – przebudowa kanalizacji ogólnospławnej

Wodociągi Płockie realizują zadanie ”Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w centrum miasta Płocka wraz z przebudową wodociągu w ul. Ostatniej”. Jest to kontynuacja podjętych w latach 2013-2016 działań w zakresie rozdziału kanalizacji w centrum miasta. Nowo powstała kanalizacja deszczowa o  długości ponad 600 m zostanie włączona do wykonanej  w poprzednich etapach  kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza i Nowowiejskiego.

Ulica Ostatnia pozostanie wyłączona z ruchu od 12 września do końca 2017 r. Możliwy wyłącznie dojazd do posesji.

Dobrzykowska, Portowa – budowa drogi rowerowej

Na ulicach Dobrzykowska i Portowa trwa budowa drogi rowerowej. Obowiązuje czasowa organizacja ruchu, ograniczenie prędkości, zwężenie jezdni.

Pasaż Roguckiego

W związku z realizacją inwestycji pod nazwą “Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku” Pasaż Roguckiego jest terenem budowy i pozostaje zamknięty dla ruchu pieszych. Zgodnie z umową termin zakończenia inwestycji to 30 maja 2018 r.

Harcerska

Inwestycja na ul. Harcerskiej zgodnie z umową miała zakończyć się do 16 października. Zgodnie z podpisanym aneksem termin zakończenia zmieniono na 24 listopada 2017 r.

Zobacz kolejny artykuł

Świętujemy Niepodległość

21 września w Ogrodzie Jordanowskim odbędzie się Festyn rodzinny z okazji setnej rocznicy odzyskania przez …

Plan pracy drogowców na 21 września

Starostwo płockie poinformowało o bieżących naprawach na drogach powiatu. Baza nr 1 Pomiar ruchu na …