Plan pracy drogowców na 8 stycznia

Starostwo płockie poinformowało o bieżących pracach na drogach powiatu.

Baza nr 1

Wycinanie krzewów przydrożnych w pasie drogowym:

– droga powiatowa nr 2939W Rogozino – Białkowo – Szczytno.

Wycinanie krzewów przydrożnych wraz z rozdrobnieniem rębakiem pozyskanych gałęzi w pasie drogowym:

– droga powiatowa nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmujące prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

 

Baza nr 2

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmujące prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Wycinanie krzewów przydrożnych wraz z rozdrobnieniem rębakiem pozyskanych gałęzi w pasie drogowym:

– droga powiatowa nr 2927w Staroźreby – Łubki.

 

Baza nr 3

Uzupełnianie kruszywem poboczy w pasie drogowym:

– droga powiatowa nr 6915W Wymyśle Polskie – Nowosiadło – Piotrkówek – Iłów.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmujące prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

 

Zobacz kolejny artykuł

Zakochaj się w NK Przedwiośnie

14 lutego w repertuarze NK Przedwiośnie są trzy filmy. Dla zakochanych – „Planeta singli 3”, …