Plan pracy drogowców na 8 stycznia

Starostwo płockie poinformowało o bieżących pracach na drogach powiatu.

Baza nr 1

Wycinanie krzewów przydrożnych w pasie drogowym:

– droga powiatowa nr 2939W Rogozino – Białkowo – Szczytno.

Wycinanie krzewów przydrożnych wraz z rozdrobnieniem rębakiem pozyskanych gałęzi w pasie drogowym:

– droga powiatowa nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmujące prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

 

Baza nr 2

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmujące prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Wycinanie krzewów przydrożnych wraz z rozdrobnieniem rębakiem pozyskanych gałęzi w pasie drogowym:

– droga powiatowa nr 2927w Staroźreby – Łubki.

 

Baza nr 3

Uzupełnianie kruszywem poboczy w pasie drogowym:

– droga powiatowa nr 6915W Wymyśle Polskie – Nowosiadło – Piotrkówek – Iłów.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmujące prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

 

Zobacz kolejny artykuł

Nocne zderzenie na ul. Kazimierza Wielkiego (AKTUALIZACJA)

Płocka Policja informuje o szczegółach wypadku drogowego, do którego doszło na skrzyżowaniu ul. Kwiatowa – …