Plan pracy drogowców na 8 lutego

Starostwo płockie poinformowało o bieżących pracach na drogach powiatu.

Baza nr 1

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmujące prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Uzupełnianie ubytków nawierzchni masą mineralno – asfaltową na zimno:

– droga powiatowa nr 2904W Brudzeń Duży – gr. woj. – (Kamienica);

– droga powiatowa nr 2905W Siecień – Strupczewo.

Usuwanie krzewów i odrostów z pasa drogowego:

– droga powiatowa nr 5203W Płock (Trzepowo) – Boryszewo.

 

Baza nr 2

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmujące prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Uzupełnianie ubytków nawierzchni masą mineralno – asfaltową na zimno:

– droga powiatowa nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno;

– droga powiatowa nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów.

Trwają roboty na zadaniu pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2951W o długości 9,596 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej regionu.

 

Baza nr 3

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmujące prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Pielęgnacja zieleni przydrożnej:

– droga powiatowa nr 1459W Wólka – Studzieniec.

Zobacz kolejny artykuł

Nie będzie wody na Podolszycach Północ. W najbliższy wtorek

We wtorek, 16 kwietnia od godziny 8.00 do godzin popołudniowych nastąpi przerwa w dostawie wody …