Plan pracy drogowców na 19 marca

Starostwo płockie poinformowało o bieżących naprawach na drogach powiatu.

Baza nr 1

Wycinanie krzewów przydrożnych w pasie drogowym:

– droga powiatowa nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo.

Uzupełnianie ubytków w nawierzchni w pasie drogowym:

– droga powiatowa nr 2907W Wyszyna – Ulaszewo

– droga powiatowa nr 5205W (Płock) – gr. miasta – Draganie – Proboszczewice

– droga powiatowa nr 2937W Stróżewko – Rogozino.

 

Baza nr 2

Wycinanie krzewów przydrożnych:

– droga powiatowa nr 2963W Kępa Polska – Podgórze – Rakowo – Wyszogród.

Konserwacja oznakowania pionowego w pasie drogowym:

– droga powiatowa nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo.

Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 2951W o długości 9,596 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej regionu.

 

Baza nr 3

Uzupełnianie ubytków w nawierzchni w pasie drogowym:

– droga powiatowa nr 2975W Dobrzyków – Zaździerz.

Zobacz kolejny artykuł

Weekend majowy z szachami klasycznymi

Klub Szachowy Hetman Płock i Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa (SDK) zapraszają wszystkich umiejących …