Plan pracy drogowców na 19 listopada

Starostwo płockie poinformowało o bieżących naprawach na drogach powiatu.

Baza nr 1

Wycinanie krzewów przydrożnych w pasie drogowym:

– droga powiatowa nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin,

– droga powiatowa nr 2914W Kłaki – Staroźreby .

Remont cząstkowy grysem i emulsją na gorąco w pasie drogowym:

– droga powiatowa nr 2921W Smolino – Psary,

– droga powiatowa nr 2994W Drobin – Koziebrody – Pijawnia.

 

Baza nr 2

Przebudowa drogi powiatowej nr 2951W o długości 9,596 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej regionu.

Koszenie traw w pasie drogowym:

– droga powiatowa nr 2954W Wilkanowo (dr. pow. nr 2953W) – Gródkowo.

Wycinanie krzewów przydrożnych wraz z rozdrobnieniem rębakiem pozyskanych gałęzi w pasie drogowym:

– droga powiatowa nr 2945W Święcieniec – Kanigowo.

 

Baza nr 3

Pielęgnacja zieleni przydrożnej w pasie drogowym:

– droga powiatowa nr 2983W Gąbin – Wymyśle Polskie

Zobacz kolejny artykuł

Wypadek w centrum – jedna osoba trafila do szpitala

W sobotę, 18 maja tuż po godzinie 18.00 doszło do wypadku na skrzyżowaniu ulic Jachowicza …