2018 £UKASIEWICZA, REMONT, DROGOWCY, ILICA, DROGA, MASZYNA

Plan pracy drogowców na 15 października

Starostwo płockie poinformowało o bieżących naprawach na drogach powiatu.

Baza nr 1

Wycinanie krzewów wraz z rozdrobnieniem rębakiem pozyskanych gałęzi w pasie drogowym:

– droga powiatowa nr 6905W Parzeń – Kamionki – Stara Biała – gr. miasta – (Płock).

Naprawa oznakowania pionowego:

– droga powiatowa nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo,

– droga powiatowa nr 2937W Stróżewko – Rogozino,

– droga powiatowa nr 2929W Radzanowo – Woźniki.

Wycinanie krzewów w pasie drogowym:

– droga powiatowa nr 2904W Brudzeń Duży – gr. woj. – (Kamienica).

 

Baza nr 2

Przebudowa drogi powiatowej nr 2951W o długości 9,596 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej regionu.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2941W Miszewko – Pepłowo – Cieśle w miejscowości Nowe Miszewo.

Ścinka poboczy w pasie drogowym:

– droga powiatowa nr 2920W Opatówiec – Zagroba.

Wycinanie krzewów przydrożnych:

– droga powiatowa nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów,

– droga powiatowa nr 2966W Mała Wieś – Orszymowo.

Koszenie traw w pasie drogowym:

– droga powiatowa nr 2941W Miszewko – Pepłowo – Cieśle,

– droga powiatowa nr 2963W Kępa Polska – Podgórze – Rakowo – Wyszogród.

 

Baza nr 3

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1452W Gostynin – Zwoleń – Korzeń do drogi nr 577 w miejscowości Korzeń.

Remont cząstkowy grysem i emulsją na gorąco w pasie drogowym:

– droga powiatowa nr 2976W Zofiówka – Wincentów – Korzeń.

Uzupełnianie ubytków nawierzchni w pasie drogowym:

– droga powiatowa nr 2989W Topólno – Lipińskie

Zobacz kolejny artykuł

Plan pracy drogowców na 25 kwietnia

Starostwo płockie poinformowało o bieżących naprawach na drogach powiatu. Baza nr 1 Uzupełnianie ubytków w …