Plan pracy drogowców na 12 lutego

Starostwo płockie poinformowało o bieżących naprawach na drogach powiatu.

Baza nr 1

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmujące prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Wycinanie krzaków przydrożnych wraz z rozdrobnieniem rębakiem pozyskanych gałęzi w pasie drogowym:

– droga powiatowa nr 5203W Płock (Trzepowo) – Boryszewo

Uzupełnianie ubytków w nawierzchni w pasie drogowym:

– droga powiatowa nr 2910W Bronowo – Zalesie – Ciachcin

– droga powiatowa nr 2912 Bielsk – Smolino.

 

Baza nr 2

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmujące prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Uzupełnianie ubytków w nawierzchni w pasie drogowym:

– droga powiatowa nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów

– droga powiatowa nr 2953W Mała Wieś – Główczyn.

Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 2951W o długości 9,596 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej regionu.

 

Baza nr 3

Wycinanie drzew oraz porządkowanie pasa drogowego:

– droga powiatowa 1454W droga nr 577 Sanniki – Grabowiec – Słubice.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmujące prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

 

Zobacz kolejny artykuł

Plan pracy drogowców na 25 kwietnia

Starostwo płockie poinformowało o bieżących naprawach na drogach powiatu. Baza nr 1 Uzupełnianie ubytków w …