Plan pracy drogowców na 11 października

Starostwo płockie poinformowało o bieżących naprawach na drogach powiatu.

Baza nr 1

Profilowanie równiarką drogi powiatowej nr 2928W Męczenino – Woźniki – Czerniewo – Staroźreby.

Wycinka drzew w pasie drogowym:

– droga powiatowa nr 5203W Płock (Trzepowo) – Boryszewo.

Uzupełnianie poboczy kruszywem w pasie drogowym:

– droga powiatowa nr 2909W Nowe Trzepowo – Bronowo – Zalesie.

 

Baza nr 2

Przebudowa drogi powiatowej nr 2951W o długości 9,596 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej regionu.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2941W Miszewko – Pepłowo – Cieśle w miejscowości Nowe Miszewo.

Ścinka poboczy w pasie drogowym:

– droga powiatowa nr 2920W Opatówiec – Zagroba.

Koszenie traw oraz wycinanie krzewów przydrożnych:

– droga powiatowa nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno.

Remont cząstkowy grysem i emulsją na gorąco w pasie drogowym:

– droga powiatowa nr 2919W Sędek – Staroźreby,

– droga powiatowa nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin.

Uzupełnianie ubytków w nawierzchni w pasie drogowym:

– droga powiatowa nr 2941W Miszewko – Pepłowo – Cieśle,

– droga powiatowa nr 2965W Węgrzynowo – Podgórze.

 

Baza nr 3

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1452W Gostynin – Zwoleń – Korzeń do drogi nr 577 w miejscowości Korzeń.

Wycinanie krzewów przydrożnych oraz uzupełnianie ubytków w nawierzchni w pasie drogowym:

– droga powiatowa nr 2972W Duninów Duży – Lipianki.

Zobacz kolejny artykuł

Niepełnosprawni sportowcy rywalizują w Nowym Miszewie [ZDJĘCIA]

Już po raz 27. w Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie odbywa się …