Plan prac ZDP na 8 grudnia

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku poinformował o bieżących naprawach na drogach powiatu.

Baza nr 1
Uzupełnianie ubytków nawierzchni masą bitumiczną na gorąco:
– droga powiatowa nr 5203W Płock (Trzepowo) – Boryszewo.
– Uzupełnianie ubytków nawierzchni masą mineralno – asfaltową:
– droga powiatowa nr 2903W Brudzeń Duży – Karwosieki – Nowe Proboszewice
– droga powiatowa nr 2907W Wyszyna – Ulaszewo.
Uzupełnianie kruszywem drogi gruntowej w pasie drogowym drogi powiatowej 6916W Bądkowo Kościelne – Bądkowo – Rochny – Łukoszyn.
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmujące prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Baza nr 2
Usuwanie drzew i krzewów w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2941W Miszewko – Pepłowo – Cieśle.
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmujące prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Baza nr 3
Naprawa nawierzchni gruntowej drogi powiatowej nr 2971W Nowy Duninów – Kobyle Błoto – granica województwa – (Kociołek).
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmujące prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.
Trwają prace budowlane polegające na przebudowie wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów – Grodziska – gr. województwa.
Prowadzone są prace drogowe polegające na budowie chodnika w miejscowości Korzeń:
– droga powiatowa nr 1452W Gostynin – Zwoleń – Korzeń – do drogi nr 577.

Zobacz kolejny artykuł

Skrzyżowanie ul. Łukasiewicza z Tysiąclecia i Miodową częściowo zamknięte

W czwartek, 19 lipca drogowcy zamkną częściowo skrzyżowanie ul. Łukasiewicza z Tysiąclecia i Miodową. Nie …

Plan pracy drogowców na 19 lipca

Starostwo płockie poinformowało o bieżących naprawach na drogach powiatu. Baza nr 1 Ścinka poboczy w …