Plan prac ZDP na 7 grudnia

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku poinformował o bieżących naprawach na drogach powiatu.

Baza nr 1
Uzupełnianie ubytków nawierzchni masą bitumiczną na gorąco:
– droga powiatowa nr 2903W Brudzeń Duży – Karwosieki – Nowe Proboszewice.
Uzupełnianie ubytków nawierzchni masą mineralno – asfaltową:
– droga powiatowa nr 2903W Brudzeń Duży – Karwosieki – Nowe Proboszewice
– droga powiatowa nr 2904W Brudzeń Duży – gr. woj. – (Kamienica)
– droga powiatowa nr 2905W Siecień – Strupczewo
– droga powiatowa nr 2907W Wyszyna – Ulaszewo
– droga powiatowa nr 2908W Srebrna – Draganie.
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmujące prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Baza nr 2
Usuwanie drzew i krzewów w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2941W Miszewko – Pepłowo – Cieśle.
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmujące prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Baza nr 3
Naprawa nawierzchni asfaltowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2974W Soczewka – Łąck.
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmujące prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.
Trwają prace budowlane polegające na przebudowie wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów – Grodziska – gr. województwa.
Prowadzone są prace drogowe polegające na budowie chodnika w miejscowości Korzeń:
– droga powiatowa nr 1452W Gostynin – Zwoleń – Korzeń – do drogi nr 577.

Zobacz kolejny artykuł

Świętujemy Niepodległość

21 września w Ogrodzie Jordanowskim odbędzie się Festyn rodzinny z okazji setnej rocznicy odzyskania przez …

Plan pracy drogowców na 21 września

Starostwo płockie poinformowało o bieżących naprawach na drogach powiatu. Baza nr 1 Pomiar ruchu na …