Oświadczenie PKN Orlen

Nie jest prawdą, że PKN ORLEN zażądał od Rosjan „groszowych” odszkodowań za zanieczyszczoną ropę, jak sugeruje Gazeta Wyborcza w artykule „Orlen chce groszowych odszkodowań za brudną ropę z Rosji”. Artykuł zawiera spekulacje i wprowadza opinię publiczną oraz inwestorów w błąd.
Jak wielokrotnie informowaliśmy, PKN ORLEN, tak jak i inne rafinerie, które przerabiały i nadal przerabiają zanieczyszczoną ropę – zgodnie z ustaleniami na spotkaniu w Moskwie – mają czas na dokładne wyliczenie szkód związanych z dostawami zanieczyszczonej ropy (szkody te obejmują m.in. dodatkowe koszty poniesione w związku z przerobem tej ropy). PKN ORLEN obecnie analizuje i szacuje koszty i potencjalne straty wynikające z sytuacji zamknięcia rurociągu „Przyjaźń” przez PERN w dniu 24 kwietnia 2019 r. Po zamknięciu bilansu kosztów i strat Koncern przedłoży do dostawców konkretną wartość odszkodowań czy rekompensat za dostawy zanieczyszczonej ropy. Ustalenia w tym zakresie zapadły na spotkaniu w Moskwie w dniu 3 czerwca 2019 r., na którym stronie polskiej zaprezentowano mechanizm rekompensat między Transnieft a producentami ropy.
Powyższe roszczenia nie wyczerpują puli roszczeń Koncernu do dostawców, część z nich, zgodnie z postanowieniami umów zostało już wyegzekwowane.
W związku z dezinformowaniem opinii publicznej przez Gazetę Wyborczą, które uderza w dobre imię Koncernu i wprowadza inwestorów w błąd, PKN ORLEN rozważy podjęcie stosownych kroków prawnych włącznie ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Zobacz kolejny artykuł

Nowa książka Jacka Ostrowskiego

13 czerwca (czwartek) o godz. 17.00 gościem Książnicy Płockiej będzie Jacek Ostrowski. Autor kryminałów przedstawi …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.