Speaker on the podium. People at conference hall, rear view

Międzynarodowa konferencja w Płocku. Uczestnicy porozmawiają o o bezpieczeństwie publicznym

16 i 17 maja odbędzie się w Płocku I Międzynarodowa Konferencja „Instytucje i służby na rzecz bezpieczeństwa publicznego – o konieczności wspólnych działań”. To kontynuacja seminariów organizowanych dotychczas przez Fundacja Polish-American Development Council. Honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Wzorem lat ubiegłych wraz z naszymi Partnerami – Business Communication Group Sp. z o.o., Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych i Fundacją „Większe Mniejsze” chcemy kontynuować tworzenie forum wymiany poglądów w ujęciu międzynarodowym (polsko-amerykańskim) – informują organizatorzy. – Liczymy, że wśród uczestników I Międzynarodowej Konferencji, tak jak podczas organizowanych w latach ubiegłych seminariów, znajdą się prezesi sądów okręgowych, przewodniczący wydziałów penitencjarnych, kuratorzy, a także pracownicy naukowi i dydaktyczni wyższych uczelni. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką probacji. Mamy nadzieję na udział funkcjonariuszy policji i Służby Więziennej, a także przedstawicieli samorządów lokalnych i innych instytucji. Konferencja będzie dotyczyć roli instytucji i służb w zapewnianiu bezpieczeństwa publicznego oraz ich wspólnych działań w realizacji wskazanego celu.
Wśród prelegentów, których wystąpienia zaplanowano podczas konferencji będą między innymi: Bruce Vander Sanden – Dyrektor 6. Dystryktu Probacyjnego w Stanie Iowa – USA, dr Kamila Słupska z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – Polska oraz Tenette Carlson – autorka intensywnego programu terapeutycznego dla młodocianych przestępców, Iowa Corrections Association – USA.
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji uzyskają szczegółowe informacje pod numerem telefonu 696 425 580 lub adresem e-mail: padc@padc.co.
Patronat medialny nad konferencją objął między innymi Tygodnik Płocki.

(jac)

Fot. Materiały  Fundacji Polish-American Development Council

Zobacz kolejny artykuł

Zaginiony widziany był w Parzeniu. Poszukiwania nadal trwają

Przed południem pisaliśmy o zaginionym płocczaninie. Kilka godzin później do policji dotarły informacje, mogące pomóc …