Mandaty za spalanie śmieci w domowych piecach

Dwa mandaty karne wystawili wczoraj (czwartek, 14 grudnia) funkcjonariusze straży miejskiej osobom, które paliły śmiećmy w piecach. W jednym przypadku w piecu dopalał się plastik, w drugim – spalany był prawdopodobnie zużyty olej samochodowy. – Warto pamiętać, że 33 strażników miejskich posiada upoważnienie Prezydenta Płocka do sprawowania kontroli ochrony środowiska w zakresie gospodarowania odpadami. Kontrole pieców prowadzone są w domach jednorodzinnych i kamienicach – informuje rzecznik prasowy straży miejskiej Jolanta Głowacka.
W ramach udzielonego upoważnienia kontrolujący jest uprawniony do:
1. wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6.00–22.00 na pozostały teren;
2. przeprowadzenia czynności kontrolnych i żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
3. żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mający związek z problematyką kontroli.
Następnie kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie. Za uniemożliwienie lub utrudnianie kontroli grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.
– Od początku tego roku funkcjonariusze przeprowadzili 105 kontroli domowych kotłowni pod kątem zakresu stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. W 11 przypadkach strażnicy miejscy za spalanie odpadów zastosowali w stosunków do sprawców wykroczenia postępowanie mandatowe. Strażnicy miejscy wzywani byli już do interwencji, gdzie z komina leciał ciemny duszący dym, jednak po wejściu do kotłowni okazywało się, że właściciel posesji palił węglem lub miałem węglowym w piecu, który jest do tego przystosowany. Niestety w niektórych sytuacjach, w pewnej fazie spalania wypalany węgiel, miał węglowy czy brykiet emitują gęsty, ciemny, gryzący dym, który jest uciążliwy dla otoczenia. Wystarczy, że opał jest wilgotny albo niekoniecznie panują danego dnia warunki atmosferyczne, by dym stał się bardziej dokuczliwy dla sąsiadów – dodaje Jolanta Głowacka. – Przypominamy, że spalanie odpadów komunalnych jest zakazane. Nie wolno palić śmieciami ani w piecach, ani w ogniskach rozpalanych na posesjach.
(jac)

 

Zobacz kolejny artykuł

Świętujemy Niepodległość

21 września w Ogrodzie Jordanowskim odbędzie się Festyn rodzinny z okazji setnej rocznicy odzyskania przez …

Plan pracy drogowców na 21 września

Starostwo płockie poinformowało o bieżących naprawach na drogach powiatu. Baza nr 1 Pomiar ruchu na …