Fotograficzny konkurs w MDK

Już po raz szósty Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku organizuje konkurs fotograficzny: “Jej portret, Jego Portret, Ich portret”. Do udziału organizatorzy zapraszają osoby w wieku od 8 do 20 lat. Na składanie prac mają czas do 25 lutego.
Technika wykonania prac jest dowolna. Prace mogą być czarno-białe lub kolorowe w formie wydruku lub odbitki fotograficznej o wymiarach minimum 20 x 30 cm oraz na nośniku elektronicznym (plik w formacie TIF lub JPG w rozdzielczości min. 300 dpi). Prace muszą być identyfikowalne poprzez podanie w nazwie pliku imienia i nazwiska autora (bez polskich znaków). Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia i zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Na odwrocie pracy w formie wydruku lub odbitki należy podać imię i nazwisko autora pracy. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu jedną pracę.
W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były wcześniej nagradzane/eksponowane na wystawach pokonkursowych w innych konkursach. Terminarz konkursu: składanie prac – do 25 lutego 2019 roku (w przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 18 marca 2019 roku. Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej MDK (www.mdk-plock.pl) oraz na Facebooku. Prace należy dostarczyć do Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego, ul. Tumska 9a, 09 – 400 Płock.

Zobacz kolejny artykuł

Wyjątkowy grób pański w parafii Czermno

Wielkanoc to najważniejsze święto kościołów chrześcijańskich. Jego obchody mają wyjątkowe znaczenie dla wszystkich wierzących. W …