Działania „SMARTSTOP”

W najbliższą niedzielę, 15 lipca policjanci z gostynińskiej drogówki przeprowadzą działania „SMARTSTOP”. Akcja ma na celu promowanie bezpiecznego używania smartfonów przez wszystkich użytkowników dróg.
– Celem działań jest zwrócenie uwagi wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, jak nierozważne używanie telefonów komórkowych na drogach może być niebezpieczne, a nawet mieć tragiczne konsekwencje w skutkach. Dotyczy to nie tylko kierujących, ale też pieszych, którzy korzystając ze smartfonów nie zawsze prawidłowo mogą ocenić to, co dzieje się wokół nich na drodze. Dlatego policjanci podczas służby będą przypominać kierowcom i pieszym, że opóźnienie reakcji na drodze spowodowane przez nierozważne korzystanie ze smartfonów może być przyczyną niebezpiecznego w skutkach zdarzenia, a nawet kosztować utratę zdrowia czy życia, niezależnie czy jesteśmy kierowcą, czy pieszym – informuje oficer praoswy gostynińksdiej policji podkom Dorota Słomkowska.
(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Kino za Rogiem zaprasza na Przegląd Kina Niemieckiego

Już niebawem, 8-12 maja, w ramach Pikniku Europejskiego, w Kinie za Rogiem organizowany będzie Przegląd …