Chcesz doświadczyć chemii? Zgłoś się na Politechnikę

Do 19 kwietnia trwają zgłoszenia do siódmej edycji projektu „Doświadcz Chemii” realizowanego przez Płockie Naukowe Koło Chemików Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Cykl pięciu spotkań skierowany jest do uczniów liceów oraz techników interesujących się chemią, a w szczególności do osób chcących zdawać egzamin maturalny z chemii.
Każde spotkanie składać się będzie z części wykładowej (zagadnienia maturalne z poszerzeniem treści) i części laboratoryjnej (pokazy, a także część doświadczeń wykonywana przez uczestników). Zajęcia prowadzić będą studenci działający w Płockim Naukowym Kole Chemików pod okiem pracowników Instytutu Chemii.
Rekrutacja do programu jest dwustopniowa. Najpierw zainteresowani zgłaszają chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępny na stronie (www.pw.plock.pl), a następnie biorą udział w teście kwalifikacyjnym, którego data i godzina zostanie im przekazana w wiadomości zwrotnej. Dwanaście osób najlepszych w teście zostanie przyjętych do projektu. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie. Zajęcia będą się odbywały w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17. Czas trwania to około 2 godziny. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.
Informacje o spotkaniach będzie można znaleźć pod adresem www.facebook.com/pnkch (tam także dostępne są fotoreportaże ze spotkań zeszłorocznej edycji programu) oraz www.pw.plock.pl/scn/PNKCh.

rad

 

Zobacz kolejny artykuł

Morze w obrazach

Dziś (26 czerwca) w Filii bibliotecznej nr 7 przy ulicy Piaska zostanie otwarta wystawa malarska …