Bony żłobkowe będą w Płocku?

Na najbliższej sesji Rady Miasta (28 stycznia) podjęty będzie temat wprowadzenia w Płocku bonów żłobkowych. O tym, czy rodzice dzieci korzystający z opieki w prywatnych żłobkach otrzymają dopłaty, zdecydują radni, którzy muszą w tej sprawie podjąć stosowną uchwałę. Jeśli decyzja będzie na tak, to miesięcznie trafi do nich dopłata w wysokości 260 zł. Ta forma wsparcia będzie funkcjonowała jako obowiązująca od nowego roku, z wyrównaniem za styczeń. Korzystać z niej będą mogli rodzice, którzy starali się o miejsca dla swoich dzieci w miejskich żłobkach.
Wprowadzenie bonów żłobkowych, to jeden z elementów PLAN-u dla Płocka, zapowiadany przez prezydenta Andrzeja Nowakowskiego w programie wyborczym na obecną kadencję samorządu. I temat w Płocku, podobnie jak i w innych miastach, bardzo gorący. Bo od wielu lat żłobkowe listy rezerwowe są bardzo długie. Obecnie na liście oczekujących do miejskich żłobków jest ponad 300 dzieci. – W Płocku mamy cztery miejskie żłobki, w których są łącznie 322 miejsca dla dzieci. To nie zaspakaja w pełni potrzeb, więc chcemy wesprzeć bonem żłobkowym te rodziny, które ponoszą wyższe koszty za pobyt dzieci w żłobkach niepublicznych. Planujemy też budowę kolejnych miejskich placówek. Obecnie trwają procedury wyboru wykonawcy żłobka na osiedlu Skarpa przy ul. Kazimierza Wielkiego. Będzie w nim miejsce dla 93 dzieci. Zamierzamy też zbudować żłobek na Podolszycach Południe – przedstawia plany dotyczące wspierania rodziców prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.
Program w całości będzie finansowany ze środków własnych miasta. Jak wynika z obecnych obliczeń rocznie na pokrycie kosztów związanych z bonem żłobkowym miasto przeznaczy maksymalnie kwotę 546 tys. zł.
rad

Zobacz kolejny artykuł

Uwaga! Zmieniają się godziny pracy Urzędu Miasta

Od 1 lipca do 31 sierpnia zmienią się godziny pracy niektórych stanowisk obsługi w Urzędzie …