15 lat Mazowsza w Unii Europejskiej

W 15-lecie obecności Polski i Mazowsza w Unii Europejskiej, korzyściach i wyzwaniach z tym związanych opowiadali dziennikarzom podczas konferencji prasowej w piątek, 18 kwietnia europoseł PSL Jarosław Kalinowski, marszałek Mazowsza Adam Struzik, szef płockiej delegatury urzędu marszałkowskiego i płocki radny Tomasz Kominek.
To jest chyba najlepszy w historii czas dla naszego kraju i Mazowsza. Te 15 lat to jest cywilizacyjna zmiana. Dzięki środkom z Unii Europejskiej udało nam się zwodociągować i skanalizować wiele wsi, wybudować drogi, wyposażyć szpitale, stworzyć placówki kulturalne. Po 15 latach fundusze wspólnotowe są nadal jednym z najważniejszych źródeł finansowania inwestycji w naszym kraju – mówił Adam Struzik.
Marszałek Mazowsza dodał, że od momentu wejścia do UE Polska otrzymała 162,9 mld euro, a składki wyniosły 52,2 mld euro. Nasz kraj jest więc „na plusie” ok. 110 mld euro. Jak zaznaczył Adam Struzik to kwota przekraczająca roczny budżet Polski. Marszałek przypomniał, że UE to nie tylko środki pomocowe, ale też wspólny rynek, dzięki któremu np. eksport polskiej żywności wzrósł z 6mld euro w 2004 r. do 30 mld euro w 2018 r. – Unia Europejska to także element cywilizacyjny. Dzięki wstąpieniu do UE musieliśmy zaabsorbować wiele dobrych praktyk – stwierdził Adam Struzik.
W ciągu 15 lat polskiej obecności w UE do subregionu płockiego trafiło ponad 1,3 mld zł unijnych pieniędzy. W ramach obecnej perspektywy finansowej 2014–20 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego dofinansowanie otrzymało już 257 projektów z naszego subregionu, na kwotę ponad 516 mln zł. Te pieniądze zostały przeznaczone np. na budowę obwodnicy Płocka, budowę obwodnicy Gąbina, zakup autobusów, budowę ścieżek rowerowych, Natomiast z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do beneficjentów z subregionu płockiego trafiło ponad 31 mln zł.
Marszałek Adam Struzik wspomniał również o tym ,ze udało się dokonać statystycznego podziału Mazowsza na obszar metropolitalny i pozostałą część województwa. Dzięki temu jest szansa na większe pieniądze z UE dla pozostałej części Mazowsza.
Europoseł Jarosław Kalinowski podzielił się osobista refleksją. – Jak patrzę na te 15 lat to mówię, że nasze pokolenie jest pokoleniem szczęściarzy, bo nie zaznało wojny. I żeby było tak dalej, Polska powinna wspierać jedność Unii Europejskiej, bo to ona jest gwarantem naszego bezpieczeństwa – mówił europoseł.
Jarosław Kalinowski mówił także o nowym budżecie Unii Europejskiej i związanych z nim perspektywach dla Polski. Przyznał, że nowy budżet dla naszego kraju zakłada o 20 mld euro mniej na politykę spójności i 2 mld euro mniej na rozwój obszarów wiejskich. Przyznał, że to jest nie najlepszy budżet dla Polski i trzeba walczyć o jego poprawę.
Mówiąc o 15-leciu Polski w UE, Tomasz Kominek podkreślił, że duże inwestycje w Płocku nie byłyby możliwe bez środków unijnych i dobrej współpracy z samorządem województwa.

(gsz)

Zobacz kolejny artykuł

Strażnicy miejscy na rowerach

Ma być szybko, skutecznie i ekologicznie. Dziś sezon na rowerowe patrole rozpoczęli płoccy strażnicy miejscy. …