„Wszędołazy” i „Małachowianka” wśród najlepszych

Turniejem w Brochowie zakończyły się eliminacje wojewódzkie XLIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego organizowanego przez Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie.
Do Szkoły Podstawowej w Brochowie przyjechały najlepsze drużyny z województwa mazowieckiego. Oddział Miejski PTTK w Płocku reprezentowały: SKKT-PTTK „Wszędołazy” ze Szkoły Podstawowej Nr 18 w Płocku w składzie: Emilia Deręgowska, Kuba Mrowiński, Dawid Woźniak z opiekunem panią Beatą Borkowską, SKKT-PTTK „Watra” z Gimnazjum Nr 1 w Płocku w składzie: Wiktor Skierski, Dariusz Dzikoń, Adam Jankowski z opiekunem panem Arturem Brzeskim oraz SKKT-PTTK „Małachowianka” z LO im. Marsz. St. Małachowskiego w składzie: Justyna Buks, Aleksandra Turek i Maciej Maciejewski z opiekunem panią Anną Siulborską.
Uczestnicy turnieju rozwiązywali testy z zakresu krajoznawstwa, turystyki, topografii oraz zasad ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy. W marszu na orientację z Brochowa do Tułowic mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności posługiwania się mapą i kompasem. Dużej sprawności fizycznej wymagało pokonanie kolarskiego toru przeszkód. W Osadzie Puszczańskiej w Tułowicach rozegrano także konkurencje z zakresu turystycznego ABC: pomiar odległości w terenie, rozpoznawanie obiektów turystycznych Mazowsza oraz rozpoznawanie tropów zwierząt i ziół. Z płockich drużyn najlepiej wypadły „Wszędołazy” z SP nr 18, które po raz trzeci z rzędu zajęły w turnieju II miejsce. Na III miejscu wśród szkół ponadgimnazjalnych uplasowała się „Małachowianka”. Po turniejowych zmaganiach młodzi turyści zwiedzili kościół w Brochowie i odrestaurowany dwór w Tułowicach, gdzie obejrzeli kolekcję powozów. Wieczorem odpoczywali przy wspólnym ognisku. Finał centralny zawodów odbędzie się 29 maja w Supraślu. (lesz)

Zobacz kolejny artykuł

Nie omijaj Zagrzebia

Jedno z najładniejszych europejskich miast choć jest wielotysięczną metropolią, sprawia wrażenie kameralnego i przyjaznego. Główne …