Spacer z przewodnikami po Płocku

Z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa, Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna zaprasza na tematyczny spacer z przewodnikami, którzy przybliżą sylwetki bohaterów rozsławiających Płock, a także wpływających na rozwój miasta na przestrzeni ostatnich stu lat. Podczas spaceru przedstawione zostaną również najważniejsze zabytki kulturalne i historyczne naszego miasta.
Spacer poświęcony naszemu miastu zaplanowano na 9 września. Tradycyjnie rozpocznie się o godzinie 12.00, na Starym Rynku w Płocku, przy pomniku – ławeczce Druha Wacława Milke.
W trakcie spaceru uczestnicy spotkają na swojej drodze ucharakteryzowane postacie, które opowiedzą o swoich dokonaniach oraz przełomowych dla miasta momentach. O wielu bohaterach dowiemy się także ze znajdujących się na pobliskich placach pomnikach, a także z tablic pamiątkowych umieszczonych na staromiejskich budynkach, do których prowadził będzie przewodnik Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Podczas spaceru przybliżona zostanie również historia miasta i jego dziedzictwa kulturowego.
Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. Jest to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.
Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru.
Udział w zwiedzaniu Płocka jest bezpłatny.

(t)

Zobacz kolejny artykuł

Nie omijaj Zagrzebia

Jedno z najładniejszych europejskich miast choć jest wielotysięczną metropolią, sprawia wrażenie kameralnego i przyjaznego. Główne …