Bezpłatne szkolenie dla branży turystycznej

W związku ze zbliżającym się sezonem turystycznym Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna zaplanowała bezpłatne szkolenie skierowane do szeroko rozumianej branży turystycznej, m.in. pracowników restauracji, hoteli, instytucji kultury i wszystkich, którzy mają bezpośredni kontakt z turystą odwiedzającym Płock.
Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy pracowników płockiej branży okołoturystycznej, dotyczącej obsługi gości z zewnątrz, tzn. udzielania im informacji praktycznych, jak i rekomendowania oraz promowania miejsc wartych odwiedzenia.
– Aby Płock zapisał się dobrze w pamięci przyjezdnych, obok wysokiej jakości infrastruktury publicznej, powinni oni także spotkać się z odpowiednią obsługą i pomocą ze strony osób świadczących usługi gastronomiczne, noclegowe czy kulturalne – mówi Iwona Krajewska, prezes Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. – Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Płocka LOT przewidziała cztery spotkania szkoleniowe, w ramach których uczestnicy, w towarzystwie wykwalifikowanych przewodników i pracowników obiektów muzealnych, odwiedzą Muzeum Mazowieckie, Bazylikę Katedralną, Muzeum Małachowianki, klasztor i Świątynię Mariawicką czy Centrum Informacji Turystycznej w Płocku. Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie poświadczające o podniesieniu kompetencji.
Szczegółowy harmonogram szkolenia i karta zgłoszenia, którą należy przesłać do 26 marca br., dostępne są na stronie www.turystykaplock.eu. Na wszelkie pytania pracownicy Płockiej LOT odpowiadają pod numerem 24 367 19 44.

(t)

Zobacz kolejny artykuł

Nie omijaj Zagrzebia

Jedno z najładniejszych europejskich miast choć jest wielotysięczną metropolią, sprawia wrażenie kameralnego i przyjaznego. Główne …