Zarobki najważniejszych samorządowców na Mazowszu Północnym

Marszałek województwa mazowieckiego, starostowie płocki, sierpecki i gostyniński oraz burmistrz Sierpca będą otrzymywać mniejsze wynagrodzenie zasadnicze. W Płocku radni odrzucili projekt uchwały w sprawie zmniejszenia wynagrodzenia prezydenta miasta. Natomiast w Gąbinie radni uznali, że nie będą podejmować uchwały w sprawie wynagrodzenia burmistrza. Taka uchwała nie została także podjęta w Gostyninie.
Od początku lipca obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Dokument z 15 maja został dwa dni później opublikowany w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 936. Określa ono dolne i górne granice wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość dodatku funkcyjnego dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast z uwzględnieniem Miasta Stołecznego Warszawy, starostów, marszałków województw.
Jednak samo rozporządzenie jest bardziej szczegółowe. Można w nim znaleźć wysokość wynagrodzenia zastępców wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, wicemarszałków województw, skarbników, ich zastępców, członków zarządów powiatów, województw. Określone są także wymagania co do wykształcenia i posiadanych umiejętności, ale także wysokość wynagrodzenia zarówno osób sprawujących stanowiska kierownicze, jak i szeregowych pracowników w urzędach gmin, miast, marszałkowskich, starostwach powiatowych oraz ich jednostkach organizacyjnych. Każdy, kto sięgnie po rozporządzenie, może sprawdzić, ile mogą zarabiać zarówno prezydent miasta, jak i pracownik pomocy społecznej czy strażnik miejski.
W miastach na prawach powiatu do 300 tysięcy mieszkańców wynagrodzenie zasadnicze prezydenta może wynosić od 3 800 do 5 000 zł brutto, a dodatek funkcyjny 2 100 zł brutto. W gminach do 15 tysięcy mieszkańców wójtowie i burmistrzowie mogą mieć wynagrodzenie zasadnicze od 3,4 tys. do 4,7 tys. zł brutto, dodatek funkcyjny w kwocie 1,9 tys. zł brutto. W powiatach powyżej 120 tys. mieszkańców starosta może otrzymać wynagrodzenie zasadnicze w kwocie od 3,8 tys. do 5 tys. zł brutto i dodatek funkcyjny w kwocie 2,1 tys. zł brutto. W powiatach powyżej 60 tys. mieszkańców, ale liczących maksymalnie 120 tys. mieszkańców, wynagrodzenie waha się od 3,6 tys. do 4,8 tys. zł brutto, a dodatek funkcyjny to kwota 2,1 tys. złotych. W powiatach do 60 tys. mieszkańców wynagrodzenie zasadnicze starosty to kwota od 3,4 tys. do 4,7 tys. zł brutto, a dodatek funkcyjny – 1,9 tys. zł brutto. W województwach liczących powyżej 2 mln mieszkańców marszałek może otrzymać od 4,2 tys. do 5,2 tys. zł brutto wynagrodzenia zasadniczego oraz 2,5 tys. zł dodatku specjalnego.
Wynagrodzenie zasadnicze marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika to 5,2 tys. zł brutto (było 6,5 tys. zł brutto), dodatek funkcyjny – 2,5 tys. zł brutto (bez zmian), dodatek specjalny 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, dodatek za wieloletnią pracę – 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Dodatkowo radni przyznali marszałkowi dodatek specjalny w kwocie 700 złotych na okres od 1 lipca do 31 grudnia tego roku w związku z przewodniczeniem Konwentowi Marszałków Województw.

Jacek Danieluk
Grzegorz Szkopek
fot. D. Ossowski

Zobacz kolejny artykuł

Pielęgniarka, społecznik, senator

Dzisiaj, w piątek, 26 kwietnia warto wybrać się do Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku. O godz. …