W Płocku około 3300 użytkowników obejmie 95-procentowa bonifikata

Od 1 stycznia tego roku dotychczasowe prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przeszło do historii przekształcając się w prawo własności nieruchomości.
Do gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zaliczane są działki, na których stoją domy jednorodzinne, budynki wielorodzinne, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne oraz gdy przy tych budynkach znajdują się budynki gospodarcze, garaże i inne obiekty lub urządzenia budowlane umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. – W przypadku tych nieruchomości przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności wchodzi w życie z mocy ustawy. Osoby, które do tej pory wpłacały opłaty za wieczyste użytkowanie, wciąż będą je płacić, tyle że teraz będzie to opłata przekształceniowa. Będzie płacona przez 20 lat. Dotyczy to zarówno nieruchomości należących do gminy, jak i nieruchomości należących do skarbu państwa – mówi Hubert Woźniak z ratuszowego zespołu współpracy z mediami.
W przypadku, gdy właścicielem lokalu mieszkalnego wykorzystywanego na cele użytkowe lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego jest cudzoziemiec spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), przekształcenie całej nieruchomości nastąpi po przedstawieniu przez cudzoziemca zezwolenia na nabycie własności, wydanego przez ministra do spraw wewnętrznych. Przekształcenie nastąpi z dniem, w którym to zezwolenie stanie się ostateczne.
Przekształcenie gruntów należących do gminy jest proste.

Jacek Danieluk
fot. D. Ossowski

Zobacz kolejny artykuł

Płocki raport drogowy 19 marca

Informujemy, gdzie 19 marca 2019 r. będą prowadzone naprawy na ulicach w Płocku. Zamknięte dla …