W naszym regionie 157 komitetów wyborczych

Do Państwowej Komisji Wyborczej i komisarzy wyborczych w całym kraju wpłynęły 9143 zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. Komisarze wyborczy w Płocku zarejestrowali 157 komitetów wyborczych.
PKW rejestrowała komitety wyborcze partii politycznych, koalicyjne komitety wyborcze partii politycznych, a także – o ile działają na obszarze większym niż jedno województwo – komitety wyborcze organizacji i komitety wyborcze wyborców. Takich komitetów jest w sumie 26. Dwa koalicyjne: KKW Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska oraz KKW SLD Lewica Razem. Wiadomo już, że oba wystawią swoich kandydatów także w Płocku. 19 komitetów zgłosiły partie polityczne – wśród nich są między innymi Polskie Stronnictwo Ludowe, Prawo i Sprawiedliwość, Partia Razem, Porozumienie Jarosława Gowina czy Solidarna Polska. Dwa pierwsze z całą pewnością wystawią swoich kandydatów do Rady Miasta Płocka, rad powiatów czy Sejmiku Samorządowego. Partia Razem na razie skupia się na wyborach do samorządu województwa. Pięć komitetów zgłosiły organizacje i komitety wyborców – wśród nich jest między innymi KWW Kukiz’15, z którego kandydatów do Rady Miasta zobaczymy także w Płocku.
Pozostałe komitety wyborcze, w tym te działające maksymalnie na obszarze jednego województwa, rejestrowali właściwi terytorialnie komisarze wyborczy: w Płocku I – komitety mające swoje siedziby w powiatach płockim, sierpeckim i w Płocku oraz w Płocku II – komitety wyborcze mające swoje siedziby w powiatach gostynińskim, sochaczewskim i żyrardowskim.

Co ciekawe, w samym Płocku nie został zgłoszony żaden komitet wyborczy o zasięgu lokalnym. Nie oznacza to jednak, że nie będziemy mieli na kogo głosować. Cały czas należy pamiętać o wspomnianych już komitetach o zasięgu ogólnopolskim, ale też o zasięgu wojewódzkim.

Zobacz kolejny artykuł

Podwyżka cen biletów od maja?

Od maja Urząd Miasta planuje wprowadzić nowe ceny biletów autobusowych Komunikacji Miejskiej. Na razie projekt …