Podwyżka cen biletów od maja?

Od maja Urząd Miasta planuje wprowadzić nowe ceny biletów autobusowych Komunikacji Miejskiej. Na razie projekt jest wstępnie zaakceptowany przez Urząd Miasta i został wysłany do zaopiniowania m.in. przez związki zawodowe oraz gminy, z którymi KM ma podpisaną umowę na obsługę podmiejskich linii.

Jednorazowy bilet normalny w strefie A, czyli w granicach miasta ma kosztować 3,20 zł. Bilet 24-godzinny ma kosztować 12 złotych (normalny) lub 6 złotych (ulgowy). 30-dniowy bilet normalny w strefie A (na 7 dni w tygodniu, bez limitu przejazdów) będzie kosztować 90 złotych. W ofercie pozostaną także bilety 15-dniowe (50 zł/25 zł) oraz 30-dniowe z przejazdami od poniedziałku do piątku (76 zł/38 zł), a także bilety 90-dniowe ważne od poniedziałku do piątku (200 zł/100 zł) oraz ważne przez cały tydzień (236 zł/118 zł). Co ważne, bilety 30-dniowe będą także dostępne ze zniżką 75 proc.
W strefie G bilety jednorazowe mają kosztować 3,20 zł (normalny) i 1,60 zł (ulgowy). Przejazd na ich podstawie jest możliwy wyłącznie w granicach administracyjnych jednej z obsługiwanych gmin (Bielsk, Brudzeń Duży, Gąbin, Gozdowo, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Łąck) z wyłączeniem obszaru wyznaczonego przez granice administracyjne Gminy – Miasto Płock.
W strefie B – przejazd pomiędzy dwoma sąsiednimi gminami – bilet jednorazowy ma kosztować 5 zł (normalny) i 2,50 zł (ulgowy). W strefie C – przejazd pomiędzy trzema lub więcej sąsiadującymi ze sobą gminami ma kosztować 7,60 zł (normalny) i 3,80 zł (ulgowy). W strefach B i C będą obowiązywać także bilety krótkookresowe oraz długookresowe.
Konsultacje, którym został poddany projekt podwyżek, nie mają mocy wiążącej, ale zgłaszane w tym czasie uwagi mogą zostać uwzględnione. Według obecnie obowiązujących przepisów decyzję o wysokości opłat podejmuje prezydent miasta podpisując zarządzenie.

Jacek Danieluk
fot. D. Ossowski

Zobacz kolejny artykuł

Płocki raport drogowy 19 marca

Informujemy, gdzie 19 marca 2019 r. będą prowadzone naprawy na ulicach w Płocku. Zamknięte dla …