Podwyżka cen biletów od maja?

Od maja Urząd Miasta planuje wprowadzić nowe ceny biletów autobusowych Komunikacji Miejskiej. Na razie projekt jest wstępnie zaakceptowany przez Urząd Miasta i został wysłany do zaopiniowania m.in. przez związki zawodowe oraz gminy, z którymi KM ma podpisaną umowę na obsługę podmiejskich linii.

Jednorazowy bilet normalny w strefie A, czyli w granicach miasta ma kosztować 3,20 zł. Bilet 24-godzinny ma kosztować 12 złotych (normalny) lub 6 złotych (ulgowy). 30-dniowy bilet normalny w strefie A (na 7 dni w tygodniu, bez limitu przejazdów) będzie kosztować 90 złotych. W ofercie pozostaną także bilety 15-dniowe (50 zł/25 zł) oraz 30-dniowe z przejazdami od poniedziałku do piątku (76 zł/38 zł), a także bilety 90-dniowe ważne od poniedziałku do piątku (200 zł/100 zł) oraz ważne przez cały tydzień (236 zł/118 zł). Co ważne, bilety 30-dniowe będą także dostępne ze zniżką 75 proc.
W strefie G bilety jednorazowe mają kosztować 3,20 zł (normalny) i 1,60 zł (ulgowy). Przejazd na ich podstawie jest możliwy wyłącznie w granicach administracyjnych jednej z obsługiwanych gmin (Bielsk, Brudzeń Duży, Gąbin, Gozdowo, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Łąck) z wyłączeniem obszaru wyznaczonego przez granice administracyjne Gminy – Miasto Płock.
W strefie B – przejazd pomiędzy dwoma sąsiednimi gminami – bilet jednorazowy ma kosztować 5 zł (normalny) i 2,50 zł (ulgowy). W strefie C – przejazd pomiędzy trzema lub więcej sąsiadującymi ze sobą gminami ma kosztować 7,60 zł (normalny) i 3,80 zł (ulgowy). W strefach B i C będą obowiązywać także bilety krótkookresowe oraz długookresowe.
Konsultacje, którym został poddany projekt podwyżek, nie mają mocy wiążącej, ale zgłaszane w tym czasie uwagi mogą zostać uwzględnione. Według obecnie obowiązujących przepisów decyzję o wysokości opłat podejmuje prezydent miasta podpisując zarządzenie.

Jacek Danieluk
fot. D. Ossowski

Zobacz kolejny artykuł

Utrudnienia gwarantowane

Prawdopodobnie 15 czerwca ma się rozpocząć przebudowa al. Kilińskiego. W tym samym czasie rozpocznie się …