Najnowsze informacje

Płockie inwestycje ‘2010

Hala widowiskowo-sportowa, remonty ulic, 4 przedszkola i żłobek

W przyszłym roku Urząd Miasta zamierza przeznaczyć na inwestycje 156 mln złotych. 40% tej kwoty pochłonie budowa hali widowiskowo-sportowej. Około 41 mln złotych wyda Miejski Zarząd Dróg na remonty i przebudowę ulic. W roku 2010
miasto zamierza realizować 81 inwestycji, z których ponad 20 ma zostać sfinalizowanych.

W projekcie przyszłorocznego budżetu zapisano w sumie około 159 mln złotych z przeznaczeniem na inwestycje. Są to zarówno pieniądze miasta, jak i środki pozyskane z funduszy ochrony środowiska. Ta kwota nie obejmuje środków z funduszy unijnych. Na ich przyznanie płocki ratusz wciąż czeka.
– Od kilku lat wydatki inwestycyjne utrzymują się na poziomie około 150 mln złotych. Tak też będzie w roku 2010. Zaplanowaliśmy w sumie 81 pozycji inwestycyjnych, z których ponad 20 zostanie zakończonych, czy to w formie sfinalizowania budowy, czy wykonania projektu. Najważniejszą inwestycją będzie oczywiście hala widowiskowo–sportowa, która pochłonie około 40% wydatków inwestycyjnych w przyszłym roku – mówił na ubiegłotygodniowej konferencji prasowej prezydent Płocka Mirosław Milewski.
Według Prezydenta Płocka, nie mniej ważne będą jednak wydatki poniesione na drogi: – Spotkania z mieszkańcami miasta pokazały, że chcą poprawy jakości ulic. W związku z tym większe środki, w porównaniu z poprzednimi latami, zostały przeznaczone na drogi – dodał Mirosław Milewski.
Większość inwestycji drogowych będzie realizował Miejski Zarząd Dróg. W tym roku miał do dyspozycji 18 mln złotych, w przyszłym będzie to kwota około 41 mln złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozpoczęcie pierwszego etapu remontu ulicy Otolińskiej. Dokończona zostanie także przebudowa Mickiewicza, chociaż ta inwestycja w znacznej mierze zostanie zrealizowana za środki unijne. Płoccy drogowcy wspólnie z samorządem województwa mazowieckiego sfinansują budowę ronda na skrzyżowaniu Otolińskiej z Boryszewską. Przebudowane zostaną ulice: Gierzyńskiego, Słodowa, Bartnicza, Błonie, Traugutta. W alei Armii Krajowej zostaną dobudowane brakujące chodniki, a przy Jana Pawła II – fragment ścieżki rowerowej. Przy Medycznej zostanie wybudowany chodnik oraz mały parking w okolicach szpitala. W alei Kilińskiego powstaną dwie zatoki autobusowe, co powinno udrożnić tę ulicę. Przebudowy wymaga także wiadukt prowadzący nad torami do ogrodu zoologicznego. Wykonane zostaną również projekty przebudowy ulic Zglenickiego i Obrońców Płocka.

Kolejna rewolucja czeka kierowców na skrzyżowaniu Kilińskiego i Jachowicza: – Powstaną tu dwa dodatkowe pasy ruchu. Pomimo zmiany organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu, wciąż się ono korkuje. Dlatego chcemy, by były po dwa pasy ruchu dla aut skręcających z Kilińskiego w kierunku miasta i w kierunku Podolszyc. Pod tę inwestycję zostanie zajęta część istniejącej w tym miejscu wysepki – tłumaczy zastępca prezydenta miasta Dariusz Zawidzki.
Przebudowane zostaną również skrzyżowania ulic Łukasiewicza, Batalionów Chłopskich, 7 Czerwca 1991 r. oraz Gwardii Ludowej. Muszą one być dostosowane do potrzeb ruchu, który w tym rejonie miasta będzie generowany po oddaniu do użytku hali widowiskowo–sportowej. Na remont Wyszogrodzkiej na odcinku od Podolszyc do Imielnicy zostaną przeznaczone 3 mln zł.
W Płocku powinno przybyć terenów rekreacyjnych. To rezultat spotkań władz miasta z mieszkańcami.
– Chodzi o zagospodarowanie płockiego nabrzeża wiślanego i parków osiedlowych. To nasza reakcja na podpowiedzi płocczan, którzy mają ochotę wyjść na spacer, odpocząć na ławce, spotkać się z sąsiadami. Dlatego ponad 2 mln złotych przeznaczymy w przyszłym roku na mniejsze lub większe parki i skwery osiedlowe – tłumaczy Mirosław Milewski.
W przyszłym roku zostanie również dokończona trwająca rozbudowa siedziby Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego.
Na inwestycje może również liczyć płocka oświata: – Rośnie zapotrzebowanie na przedszkola. W tym zakresie dwie inwestycje są priorytetowe. Chodzi o przedszkola w Radziwiu i Ciechomicach. Planujemy także pozyskać w innej formie lokale dla dwóch innych przedszkoli. Nie chcę jeszcze mówić o szczegółach, ale jeśli wszystko pójdzie dobrze, to od września przyszłego roku w płocku będą w sumie cztery nowe przedszkola i jeden żłobek. Dokończona zostanie także rozbudowa III LO – dodaje Mirosław Milewski.
W dziale transportu przyszłoroczny budżet przewiduje przede wszystkim budowę obwodnicy północno–zachodniej. W przyszłym roku powinien być gotowy projekt techniczny i rozpisany przetarg na wykonie inwestycji. Jesienią prawdopodobnie rozpocznie się pierwszy etap budowy tej obwodnicy. Także w drugiej połowie przyszłego roku powinna rozpocząć się budowa skrzyżowania alei Piłsudskiego z torami kolejowymi. Jej rozpoczęcie jest jednak uzależnione od zrealizowania pierwszego etapu przebudowy Otolińskiej: – Nie możemy jednocześnie zamknąć dwóch tak ważnych dla układu komunikacyjnego ulic – dodaje Mirosław Milewski.
Płocczanie chcą też inwestycji w zdrowie. Prezydent zapewnił, że będą kontynuowane dotychczas realizowane programy profilaktyczne.
Jednak budżetowe pieniądze nie będą przeznaczane wyłącznie na profilaktykę. Przebudowana zostanie przychodnia przy ulicy Reja. Nowe pomieszczenia dostanie także Oddział Rehabilitacji Narządów Ruchu Szpitala Św. Trójcy.
Unijna rezerwa
Dzięki zmianie Ustawy o finansach publicznych w projekcie przyszłorocznego budżetu została utworzona rezerwa finansowa na projekty unijne. To kwota około 8 mln złotych. Jest zabezpieczenie wkładu własnego miasta na realizację projektów ze środków unijnych.
– Aktualnie oczekujemy na podpisanie umów na środki unijne między innymi z regionalnego programu operacyjnego. Dzięki nim będziemy realizować budowę drugiego etapu ulicy Granicznej, budowę platformy teleinformatycznej – e-urząd, przebudowę boisk i wyposażenie warsztatów szkolnych. Trudno powiedzieć, ile środków unijnych otrzymamy. Podniosą one jednak poziom naszych inwestycji i zmniejszą poziom zadłużenia – wyjaśnia Mirosław Milewski.
Prezydent Płocka nie rezygnuje z budowy linii tramwajowej. Jednak realizacją tego przedsięwzięcia zajmie się spółka Inwestycje Miejskie. To, zdaniem Mirosław Milewskiego, jest najkorzystniejszym rozwiązaniem. W ciągu najbliższych 2 – 3 lat Urząd Miasta przekaże do niej aporty w różnej formie. Będą to zarówno środki finansowe, jak też grunty z przeznaczeniem czy to pod budowę linii tramwajowej, czy na sprzedaż.
Założenia
przyszłorocznego budżetu
Przyszłoroczny budżet Płocka wyniesie 694 mln zł. Dochody zaplanowano na poziomie 603 mln zł. 379 mln zł to dochody własne, 53 mln zł – dotacje, a 145 mln zł – subwencje. Podstawowe źródła dochodów własnych to podatek od nieruchomości. W przyszłym roku kasie miejskiej ma on przynieść około 160 mln złotych. Wpływy z podatków dochodowych zaplanowano na poziomie 154 mln zł, z czego 132 mln stanowi podatek PIT (od osób fizycznych), a jedynie 22 mln zł podatek CIT (od osób prawnych). Przyszłoroczny deficyt budżetowy wyniesienie 76 mln złotych. Zostanie pokryty z pożyczek, obligacji i wolnych środków. Zadłużenie miasta na koniec tego roku wyniesie 246 mln złotych, a na 1 grudnia roku przyszłego jest prognozowane na poziomie 312 mln złotych, co stanowi ponad 51% dochodów gminy. Obsługa zadłużenia pochłonie w przyszłym roku 5,5% wydatków. Istotny wpływ na kształt budżetu mają wydatki, które rosną w szybkim tempie. Chodzi tu głównie o wydatki bieżące, które z 360 mln zł w 2005 roku wzrosły do 523 mln zł w roku 2010.
– Projekt przyszłorocznego budżetu jest bardziej zbliżony do wersji pesymistycznej niż realistycznej. Ten rok pokazał, że mogą się pojawić niespodzianki związane z dochodami. Prawdopodobnie jeszcze w przyszłym roku główny płatnik podatku CIT do kasy miasta, PKN Orlen, wciąż jeszcze będzie rozliczał stratę z 2008 roku. Trzeba jednak pamiętać, że jest szansa, żebyśmy otrzymali środki unijne za budowę czwartego odcinka dróg dojazdowych, czyli około 53 mln zł, co byłoby znaczącym zastrzykiem dla gminnej kasy – podsumował Mirosław Milewski.
I na koniec dobra informacja. W ratingu międzynarodowym Płock utrzymał dotychczasową ocenę na poziomie „BBB+”, co oznacza, że budżet miasta zachowuje finansową stabilność. Oceny płockich finansów w skali międzynarodowej od dwóch lat dokonuje firma Fitch Rating. W skali kraju Płock od kilku lat utrzymuje się na poziomie „AA(pol)”.

Jacek Danieluk
j.danieluk@tp.com.pl

Zobacz kolejny artykuł

Druga część obwodnicy już przejezdna

Na otwarcie tej drogi z pewnością płocczanie czekali z niecierpliwością. Drugi odcinek obwodnicy jest już …

Wojsko wraca do Płocka

Blisko 130 żołnierzy 61 batalionu lekkiej piechoty w Grójcu, pierwszego pododdziału formowanego w ramach 6. …