Pieniądze na zabytki

Samorząd Mazowsza dofinansował 9 projektów przewidujących renowację zabytkowych budynków w subregionie płockim. Łączna kwota, jaką przyznano beneficjentom, to 670 tysięcy złotych. Pieniądze z dotacji zostaną przeznaczone na remonty, prace konserwatorskie i restauracyjne.
Zabytkowe obiekty to często wizytówka i chluba wielu miejscowości. Są nieodłącznym elementem tożsamości regionalnej. O zabytki warto dbać, aby mogły służyć przyszłym pokoleniom. Przekazane dotacje są efektem naboru wniosków, który został ogłoszony w lutym tego roku przez samorząd województwa mazowieckiego. – Napłynęło kilkaset wniosków. Wybraliśmy obiekty, które potrzebowały pilnego wsparcia. Dzisiaj chcemy nie tylko wręczyć czeki, ale też za pośrednictwem środków masowego przekazu przybliżyć te obiekty opinii publicznej – mówił marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
O dotacje mógł ubiegać się każdy, kto jest właścicielem zabytku wpisanego do rejestru oraz znajdującego się na terenie województwa mazowieckiego. Maksymalna kwota dofinansowania, o jaką można było wnioskować, to 200 tysięcy złotych. Większość z dofinansowanych obiektów to zabytki sakralne. Za pieniądze przekazane przez samorząd Mazowsza zostaną przeprowadzone prace w kościołach parafialnych w Ligowie, Płocku-Trzepowie, Pilichowie, Sikorzu, Płocku-Radziwiu. Staroźrebach i Drobinie oraz w płockiej bazylice katedralnej. Dotację w wysokości 60 tysięcy złotych otrzymał również właściciel kamienicy usługowej przy ul. Kościuszki 1.
Łącznie samorząd Mazowsza dofinansował 67 projektów na kwotę pięciu milionów złotych. Kryteria, jakie przyjęła komisja wyłaniająca beneficjentów, obejmowały m.in. stan zachowania budynku, jego wartość historyczną, artystyczną, kulturową i naukową, dostępność dla turystów oraz kosztorys prac.

tekst i fot. (ek)

Zobacz kolejny artykuł

Podpowiadamy: gdzie i kiedy najlepiej wynająć mieszkanie w Płocku

Kto najczęściej wynajmuje mieszkania? Zapewne osoby, które nie mogą sobie pozwolić na wzięcie kredytu na …