O pieniądzach w Orlenie…

Rozmowa z Grażyną Baką, dyrektorem wykonawczym ds. kadr w PKN ORLEN

W 2017 roku wyraźnie wzrosły wynagrodzenia w polskiej gospodarce. A jakie korzyści płacowe osiągnęli pracownicy PKN ORLEN?
– Pozytywne efekty strategicznych inwestycji, rządowe regulacje dotyczące szarej strefy i korzystne warunki makroekonomiczne umożliwiły PKN ORLEN osiągnięcie bardzo dobrych wyników finansowych. Oczywiście, nie byłoby to możliwe bez ogromnego zaangażowania naszych pracowników. Oprócz satysfakcji z pracy ten sukces firmy przełożył się też na indywidualny pakiet korzyści naszych pracowników, to znaczy szereg profitów w ramach wynagrodzeń.

Co ma Pani na myśli mówiąc o indywidualnym pakiecie?
– W obecnych czasach wymagający rynek pracy wymusza działania podnoszące konkurencyjność pakietu oferowanego pracownikom. Przy czym liczy się nie tylko konkurencyjne wynagrodzenie. Pracodawcy oferują o wiele więcej, np. system premiowy, nagrody dodatkowe oraz szereg innych świadczeń. Jesteśmy świadkami swoistego konkurowania o pracowników, wzmacnianego informacjami o ofercie dla nich. Każdy z nas się spotkał z takimi informacjami w radiu, gazecie, internecie. PKN ORLEN może pochwalić się bardzo bogatym pakietem korzyści – znacznie powyżej standardów rynkowych. Dlatego ważne jest pełne zrozumienie z czego i w jakim zakresie mogą korzystać pracownicy, oprócz konkurencyjnego wynagrodzenia.

Pracownicy firmy raczej mają taką świadomość, jest na ten temat dużo informacji w wewnętrznych mediach oraz w zakładce
,,kariera” na stronie internetowej PKN ORLEN…
– Na początku roku 2017 wprowadziliśmy raport wynagrodzenia całkowitego dla każdego pracownika. Nasi pracownicy mogli się w nim zapoznać ze składnikami pakietu, jakie im przysługują na zajmowanym stanowisku. W tym roku uznajemy tę inicjatywę za standard i zamierzamy wprowadzić w kolejnych spółkach Grupy Kapitałowej. W Polsce jesteśmy jedną z niewielu firm, która na taką skalę komunikuje wynagrodzenia do pracowników w przystępny i przejrzysty sposób.

Ale pracownikom z powodu takiego podsumowania nie przybędzie w portfelu…
– To oczywiste. Mając jednak pełną wiedzę o polityce wynagradzania w PKN ORLEN, szczegółowych wartościach składników oraz innych korzyściach, pracownicy mogą świadomie planować kolejny rok. Dla nowych pracowników naszej firmy jest to akcja edukacyjna – potrzebują wiedzy, jak w pełni korzystać ze świadczeń w ramach filarów: Zdrowie i aktywność, Rodzina, Twoja Przyszłość i Komfort. To sposób na jasny przekaz do obecnych oraz przyszłych pracowników, których chcemy zachęcić, aby wstąpili w nasze szeregi.
Wracając do kwestii zarobków w minionym roku, to wynagrodzenia w PKN ORLEN są naprawdę wysokie, średnia płaca brutto wzrosła w 2017 roku do 10 250 zł. Tymczasem średnia płaca krajowa to 4 511 zł. Pracownicy dostali też trzy nagrody obligatoryjne, które oparte były na prognozie dobrych wyników finansowych: w marcu 1700 zł, w kwietniu 1200 zł, oraz w grudniu 1700 zł. Ponadto przeprowadziliśmy akcję podwyżek wynagrodzeń, która objęła ponad 1800 osób.

A dlaczego pracownicy nie dostali dodatkowej, specjalnej nagrody świątecznej, chociaż wyniki finansowe są tak dobre?

Zobacz kolejny artykuł

Będzie wojskowa przysięga w Płocku

Na 15 lipca na Starym Rynku zaplanowano przysięgę żołnierzy z płockiego 64 batalionu 6 Mazowieckiej …

Policja szuka zaginionego mężczyzny

Płoccy policjanci poszukują zaginionego 59-latka – Ryszarda Gęsiarza. Mężczyzna nie ma stałego adresu zamieszkania. Rysopis …