Dyspozytor z Siedlec zadecyduje dla kogo karetka…

Radni województwa mazowieckiego zdecydowanie sprzeciwiają się planom wojewody dotyczącym zmniejszenia liczby rejonów działania dyspozytorni medycznej. Zakłada on likwidację dyspozytorni w Płocku i Ostrołęce. Ich rejony byłyby obsługiwane przez pozostałe punkty. W przypadku Płocka, Gostynina i Sierpca karetki do pacjentów wysyłane byłyby przez dyspozytornię w Siedlcach.
O takich zmianach radni województwa mazowieckiego mówią, że są niekorzystne dla Mazowsza. Swoje stanowisko sejmik przekazał m.in. do wojewody mazowieckiego, ministra zdrowia oraz NFZ, a ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców Mazowsza także do ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Reklama

Obecnie na Mazowszu jest sześć rejonów operacyjnych obsługiwanych łącznie przez pięć dyspozytorni, które przyjmują zgłoszenia i wysyłają w najbliższy teren karetki. Rejon Warszawy i okolic obsługuje Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie i Falck Medycyna Sp. z o. o., Ostrołękę z okolicą – ostrołęcki MEDITRANS, Płock i okolice – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, Radom z okolicą – Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego, Siedlce i okolice – siedlecki MEDITRANS.
Planowane zmiany (projekt wojewody z 10 grudnia 2018 r.) zakładają likwidację dwóch dyspozytorni i przejęcie obsługiwanego terenu przez pozostałe. W ten sposób karetka np. do mieszkańców Łomianek, Żyrardowa czy Pruszkowa będzie kierowana przez stację z Radomia. Karetkę do mieszkańców Płońska, Sierpca lub Przasnysza wyśle dyspozytor ze stacji w Siedlcach.

Teresa Radwańska-Justyńska
fot. D. Ossowski

Zobacz kolejny artykuł

Majątki płockich radnych

W Biuletynie Informacji Publicznej są dostępne majątki płockich radnych. Dane dotyczą ubiegłego roku. Jedynie w …