Dlaczego młodzi ludzie wyjeżdżają z Płocka?

Kampania przed wyborami samorządowymi jest na ostatnim zakręcie. Z wielu stron słychać głosy o różnych problemach społecznych i pomysłach na ich rozwiązanie. Jednym z takich problemów jest wyludnianie się Płocka i jego okolic. Nie da się ukryć, że wiele młodych osób wyjeżdża do innych miast lub państw i z nimi wiąże swoje życie. I choć przyczyn takiego stanu rzeczy na pewno jest wiele, to główną jest niewątpliwie rynek pracy.

Bezrobocie w liczbach
Z danych Powiatowego Urzędu Pracy za ostatni kwartał (kwiecień-czerwiec) wynika, że w tym czasie zarejestrowane były 4322 osoby pozostające bez pracy. Zdecydowanie najwięcej bezrobotnych to osoby, których staż pracy mieści się w przedziale od roku do pięciu lat. Takich osób było 1121. Większość bezrobotnych stanowią kobiety – w ewidencji widnieją 2644 panie. Wśród nich największą grupę stanowią kobiety od 25 do 34 r. ż., jest ich 940. Osoby do 34 roku życia stanowią 40,3% wszystkich bezrobotnych. Łącznie w dwóch grupach wiekowych jest ich 1745, przy czym 582 bezrobotnych jest w wieku od 18 do 24 lat, natomiast aż 1163 w wieku od 25 do 34 lat. To właśnie osoby, które są w przedziale pomiędzy 25 a 34 lata, stanowią największą grupę zarejestrowanych bezrobotnych. Osób do 30 r. ż. zarejestrowanych jest 1290, co stanowi 29,8% wszystkich osób pozostających bez pracy. Zdecydowanie w gorszej sytuacji są kobiety. Po pierwsze stanowią większość osób bezrobotnych, po drugie większość z nich to osoby, które pozostają bez pracy powyżej 24 miesięcy (859 kobiet). I choć bezrobocie spada, to dane za sierpień tego roku wskazują, że stopa bezrobocia w powiecie płockim wynosi 11, 8%, podczas gdy na poziomie krajowym jest to 5,8 %.

Reklama

A jak wygląda sytuacja w Płocku? W tym samym okresie, czyli w drugim kwartale 2018 roku, w Miejskim Urzędzie Pracy zarejestrowane były 4222 osoby bezrobotne. Najwięcej osób bezrobotnych znajduje się w przedziale wiekowym od 35 do 44 lat – 1173. Osób młodych czyli pomiędzy 18 a 34 rokiem życia jest 1336, z czego aż 1004 są w wieku 25-34 lata. Tutaj również, podobnie jak w przypadku PUP-u, najwięcej osób bezrobotnych posiada staż pracy od roku do pięciu lat. Takich osób jest 928. Większość bezrobotnych to kobiety, w ewidencji płockiego urzędu znajduje się 2676 pań. Najwięcej z nich mieści się w przedziale wiekowym pomiędzy 25 a 34 rokiem życia – 940. Najliczniejszą grupą kobiet są te, które pozostają w rejestrze urzędu powyżej 24 miesięcy. Jest ich 771. Osób zarejestrowanych do 30 roku życia jest 748, czyli 17, 7% ogółu osób zarejestrowanych. Natomiast osoby do 34 roku życia stanowią 23,8% wszystkich bezrobotnych. Stopa bezrobocia w Płocku w sierpniu wyniosła 6,8%, czyli była wyższa o 1% od stopy bezrobocia na terenie całego kraju.
Choć liczba osób bezrobotnych spada, nie tylko w skali kraju, ale także w Płocku i powiecie płockim to należy pamiętać, że nie wszystkie osoby, które nie mają pracy rejestrują się w urzędzie. Dotyczy to zwłaszcza młodych osób, które często po zakończeniu edukacji przez dłuższy czas szukają pracy na własną rękę. Niemały wpływ na takie decyzje ma biurokracja, z którą związana jest wizyta w urzędzie oraz obowiązki, jakie na osoby zarejestrowane w urzędzie nakłada ustawodawca. Zatem należy podkreślić, że dane urzędów pracy nigdy nie są pełnym odzwierciedleniem sytuacji na rynku pracy.

Oczekiwania a rzeczywistość
Warto przyjrzeć się bliżej ofertom pracy, jakie pojawiają się na stronach urzędów oraz lokalnych portalach, aby zrozumieć, na czym polega problem.

Eliza Kinalska
fot. D. Ossowski

Zobacz kolejny artykuł

Nie milkną echa profanacji wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej

Plakaty z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej z aureolą w barwach tęczy, przyklejone m.in. do przenośnych …