Coraz więcej wypadków z udziałem rowerzystów

Płock staje się miastem coraz bardziej przyjaznym dla rowerzystów. W mieście przybywa ścieżek rowerowych, a od sierpnia mieszkańcy mogą korzystać z roweru miejskiego. Można by powiedzieć, że jest coraz lepiej, ale w tej beczce miodu jest również łyżka dziegciu. Chodzi o bezpieczeństwo. Wielu mieszkańców zwraca uwagę na niebezpieczne zachowania, zarówno pieszych, rowerzystów, jak również kierowców.
Liczba wypadków
i kolizji wzrasta
Jak wynika z policyjnych statystyk, w roku 2017 doszło do 51 zdarzeń z udziałem rowerzystów, w których obrażenia odniosło 27 osób, dwie osoby zmarły. Tymczasem w roku bieżącym w miesiącach od stycznia do września zdarzeń z udziałem rowerzystów było już 56. W ich wyniku rannych zostało 19 osób, a cztery osoby poniosły śmierć. Zdecydowanie więcej wypadków i kolizji miało miejsce w Płocku. Łącznie w 2017 r. na terenie miasta doszło do 15 wypadków i 18 kolizji, podczas gdy na terenie powiatu było to odpowiednio 12 wypadków i 12 kolizji. Podobnie jest w tym roku. Na drogach miasta doszło do 13 wypadków i 36 kolizji (dane za okres od stycznia do września) a na terenie powiatu miało miejsce 8 wypadków i 9 kolizji. Łatwo zauważyć, że liczba zdarzeń z udziałem rowerzystów na przestrzeni ostatnich miesięcy znacząco wzrosła.
Dane policji pokazują także, kto ponosił winę za spowodowanie zdarzenia drogowego. W roku 2017 17 razy doszło do wypadku z winy kierującego, natomiast 10 razy z winy rowerzysty. Jeżeli chodzi o kolizje, było to odpowiednio 13 i 15 razy. W tym roku do wypadków dochodziło częściej z winy kierowców (14 razy) niż rowerzystów (7 razy). W zdarzeniach, które zostały zakwalifikowane jako kolizja, tendencja jest odwrotna, 19 razy do takiego zdarzenia doprowadzili rowerzyści, natomiast 18 razy zdarzyło się ono z winy kierującego.
Szczególną uwagę zwróciliśmy na dwa ostatnie miesiące, czyli te, w których działał już płocki rower miejski. Łącznie w sierpniu i wrześniu doszło do 25 zdarzeń z udziałem rowerzystów, w tym do 10 wypadków i 15 kolizji. Dane te pokazują, że prawie połowa wszystkich tegorocznych zdarzeń miała miejsce w tych dwóch miesiącach. W samym Płocku w tym okresie doszło do 7 wypadków i 13 kolizji, podczas gdy na terenie powiatu były to 3 wypadki i 2 kolizje.
Grzechy główne
Rozwój sieci ścieżek rowerowych oraz wprowadzenie płockiego roweru miejskiego niewątpliwie przyczyniło się do zwiększenia zainteresowania rowerem jako alternatywnym środkiem transportu. Każdy, kto przemieszcza się po Płocku, na pewno zauważył, że liczba rowerzystów w ostatnim czasie znacząco się zwiększyła. Na rower przesiadają się zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli. Ale wraz z tak szybkim wzrostem liczby osób, które poruszają się na jednośladach, pojawiły się także problemy. Są to przede wszystkim problemy związane z bezpieczeństwem. Obserwując płockie ulice można zauważyć wiele niebezpiecznych sytuacji, które wynikają przede wszystkim z nieznajomości przepisów, ale także z nieostrożności zarówno kierowców, pieszych, jak i rowerzystów. Szczególnie niebezpiecznie jest w miejscach, gdzie ścieżki rowerowe krzyżują się z głównymi drogami. Czasami naprawdę ciężko jest określić, kto i gdzie ma pierwszeństwo.

Eliza Kinalska
fot. D. Ossowski

Zobacz kolejny artykuł

Wielkanocne wycinanki z Sannik

Coraz mniej mamy miejsc, w których kultywowane są polskie tradycje ludowe. Tym bardziej należy doceniać …