Zachęca do składania e-deklaracji

Mniejsze koszty i oszczędność czasu. To główne argumenty przemawiające za tym, aby podatnicy decydowali się na składanie rozliczeń drogą elektroniczną. O zasadach, korzyściach dla podatników wybierających taką drogę rozliczenia naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu Henryka Piekarska mówiła podczas spotkania z przedstawicielami biur rachunkowych z terenu powiatu sierpeckiego.
Wszystko w związku z rozpoczętą już akcją rozliczania dochodów PIT za 2011 r. Uczestnicy spotkania mieli nie tylko okazję poznać szczegóły przedstawiane w ramach projektu e-deklaracje, ale także zgłoszenia uwag do pracy poszczególnych komórek urzędu odpowiedzialnych za różne dziedziny podatkowe. – Składanie dokumentów podatkowych drogą elektroniczną powoli staje się standardem – podkreślała naczelnik Urzędu Skarbowego Henryka Piekarska. – Rozliczenie przez internet pozwala ograniczyć formalności oraz koszty związane z opłatami pocztowymi, dojazdem do urzędu, to zatem również oszczędność czasu –można zeznanie wypełnić i wysłać z biura rachunkowego bez względu na to, czy urząd skarbowy pracuje, czy jest już zamknięty – przedstawiała korzyści rozliczeń drogą elektroniczną Henryka Piekarska.
W trakcie spotkania odbyło się także szkolenie z zakresu elektronicznego rozliczania w ramach projektu e-Deklaracje, które poprowadził informatyk Wojciech Pulkowski, połączone z prezentacją multimedialną: „Elektroniczne rozliczenie z urzędem skarbowym.” O tym, jak krok po kroku wygląda proces wypełniania i wysyłania deklaracji podatkowej przez internet, mówił Roman Tłuchowski z Biura Rachunkowo –Podatkowego w Sierpcu.
System e-Deklaracje pozwala wysyłać najpopularniejsze formularze bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego, np. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A. Od ubiegłego roku małżonkowie rozliczający się na wspólnym zeznaniu podatkowym mogą przesłać zeznanie przez internet bez obowiązku złożenia przez drugiego z małżonków pełnomocnictwa do jego złożenia /UPL/. Przez internet można dokonać także korekty zeznania i deklaracji. Natomiast za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego można składać wszystkie inne deklaracje podatkowe drogą elektroniczną.
Henryka Piekarska zaapelowała do zebranych, że nawet jeśli za pierwszym razem nie uda się przesłać dokumentu, to nie należy się zrażać i spróbować ponownie. Pracownicy Urzędu będą pomagali, udzielając wskazówek przy zaistniałych problemach. – Cieszymy się, że część właścicieli biur rachunkowych zadeklarowała, iż w 2012 r. skorzysta z formy elektronicznego rozliczania podatników, to z pewnością ułatwi im i pracownikom urzędu pracę – mówiła naczelnik Piekarska.
Osoby zainteresowane znajdą szczegółowe informacje wraz z plikami, instrukcje i programy potrzebne do wypełnienia elektronicznych formularzy na stronie: www.e-deklaracje.gov.pl    (rad)

Zobacz kolejny artykuł

Powstaje pierwszy sierpecki żłobek

Trwają prace remontowe budynku dla pierwszego sierpeckiego żłobka. Docelowo z opieki korzystać tu będzie 24 …