W Kurówku zajrzyj do galerii-kapliczki

Bardzo awangardowy sposób przybliżania sztuki zaproponował przede wszystkim mieszkańcom Kurówka Daniel Rycharski. Za pomocą artystycznych pomysłów przeobraża swoją rodzinną wieś: najpierw dom dziadków, potem sąsiadów i znajomych w sąsiednich wsiach. Tym razem zaprasza do prowadzonej przez siebie galerii-kapliczki, w której przez trzy miesiące można będzie oglądać prace sześciu artystów, dedykowane mieszkańcom wsi.
To już kolejny projekt Daniela Rycharskiego (doktorant w pracowni interdyscyplinarnej Zbigniewa Sałaja i Grzegorza Sztwiertni na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie) przygotowany w Kurówku. Tym razem zaproponował on cykl wystaw realizowanych przez artystów współczesnych, przełamujący stereotypowe myślenie na temat sztuki w przestrzeni publicznej. – Kapliczki wpisują się w świadomość wiejską jako miejsce szczególne, kontemplacyjne, mające charakter sakralny. Moja galeria-kapliczka będzie miejscem zarówno prezentacji dzieł artystów, jak i punktem podjęcia dialogu z mieszkańcami miejscowości na temat współczesnej sztuki. Mieszkańcy Kurówka będą nie tylko obserwatorami poczynań artystów, ale również uczestnikami ich prac – mówi Daniel Rycharski, autor projektu galeria-kapliczka.
Dodaje, że interwencje w przestrzeń publiczną kojarzone są prawie wyłącznie z miastami, zazwyczaj dużymi aglomeracjami. Wsie natomiast, w powszechnej mentalności pozostają miejscem związanym z tradycją, folklorem, historią i legendami. – Projekt galeria-kapliczka ma zamiar zakłócić przyjęty wizerunek, tchnąć ducha współczesności w kulturę wsi i wprowadzić jej mieszkańców w świat sztuki nowoczesnej – mówi Daniel Rycharski.
Projekt zwraca także uwagę na potrzebę wyrównania szans mieszkańców wsi na dostęp do współczesnej sztuki wizualnej. Galeria-kapliczka ma nie tylko prezentować dzieła, ale również zmusić lokalną społeczność do wyrażania opinii na ich temat. W ciągu trzech miesięcy zaprezentowane zostaną prace sześciu artystów, dedykowane mieszkańcom wsi. W projekcie obok samego pomysłodawcy Daniela Rycharskiego uczestniczą: Marian Stępak, Zbigniew Sałaj, Witold Chmielewski, Goro oraz Adam Jastrzębski. Projekt galeria-kapliczka wspierany jest przez Fundację Vlepvnet, która promuje sztukę w przestrzeni publicznej. W październiku będzie można oglądać prace Zbigniewa Sałaja, w listopadzie Mariana Stępaka, Witolda Chmielewskiego, Adama Jastrzębskiego, a w grudniu – Daniela Rycharskiego i Goro.
O wyborze rodzinnej miejscowości na miejsce prezentacji swoich artystycznych realizacji Daniel Rycharski mówi, że nie jest przypadkowe. Tu mieszka i pracuje. Tu mieszkają jego dziadkowie, dom których był miejscem pierwszych realizacji artystycznych. Artysta zainspirowany miejscowymi opowieściami o tajemniczych zwierzętach i dziwnych zdarzeniach namalował ich wizerunek na ścianie budynku dziadków. Wkrótce podobne murale pojawiły się na ścianach sąsiadów i w całej miejscowości – na przystankach autobusowych, stodołach, szopach i domach. Projekt, który trwa od 2009 roku, realizowany w ramach doktoratu na krakowskiej ASP, objął swoim zasięgiem sąsiednie wsie. Rycharski zauważa, że istniejący od dawna podział na część miejską oraz prowincję odbywa się kosztem tej drugiej, co utrwala się jej stagnację. Jego projekty mają zwrócić uwagę na ten problem i wciągnąć wieś w kształtowanie współczesnej kultury.
Artystyczne prezentacje Daniel Rycharski zaczął od projektu „Multimedialne strachy na dziki i ptaki – instalacje multimedialne w przestrzeni wiejskiej”. Nowatorskie przedsięwzięcie było próbą pokazania, jak sztuka streetartowa, uważana za przejaw typowo miejski, może zaistnieć w przestrzeni wiejskiej.     rad

Daniel Rycharski ur. w 1986 roku w Sierpcu. Od 2010 roku doktorant w pracowni interdyscyplinarnej Zbigniewa Sałaja i Grzegorza Sztwiertni na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 2005 do 2010 roku student grafiki na Wydziale Sztuki UP w Krakowie, gdzie prowadzi zajęcia w pracowni multimediów oraz pracowni interdyscyplinarnej. Zajmuje się działaniami artystycznymi w przestrzeni wsi, jest twórcą wiejskiego street artu, prowadzi galerię-kapliczkę, tworzy filmy, słuchowiska radiowe, intstalacje, projekty site-specific. Od 2005 do 2009 roku tworzył grupę artystyczną ze Sławomirem Shutym.

Zobacz kolejny artykuł

Najpiękniejsze szopki betlejemskie do podziwiania w skansenie

Szopki betlejemskie zajmują bardzo ważne miejsce w tradycji, obrzędach i symbolach związanych z przeżywaniem świąt …

Małgorzata Strześniewska w muzycznym finale

Uczennica sierpeckiego Ekonomika będzie reprezentowała szkołę i miasto w finale Ogólnopolskiego Festiwalu Dzieci i Młodzieży …