Uczcili poległych zawidzan

W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości mieszkańcy Zawidza uczcili pamięć tych, którzy za swoją społeczną i polityczną działalność zostali wywiezieni do obozów koncentracyjnych i tam pomordowani. Ich pamięć przywrócono podczas uroczystego apelu, połączonego z odsłonięciem pamiątkowej tablicy na ścianie Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu.
O mieszkańcach Zawidza i okolic, którzy oddali życie za wolną ojczyznę, mówiono podczas niepodległościowego apelu przygotowanego przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu. – To niezwykle ważna lekcja historii o naszej przeszłości. Dziś przywołując pamięć bohaterskich mieszkańców Zawidza i ziemi zawidzkiej, którzy polegli za to, że byli Polakami, dajemy kolejnym pokoleniom przykład i wzór do naśladowania. Dziś, dzięki swojej obecności w tym miejscu nie tylko spotykamy ślady historii, ale także ją tworzymy. Dziękuję za to, że wspólnie mogliśmy zrobić to, co jest naszym obowiązkiem wobec tych, którzy walczyli o wolny kraj. Nie możemy pozwolić, by ogniwo pamięci zostało przerwane i wydarzenia dnia dzisiejszego zatarły naszą historię – mówiła podczas apelu Krystyna Siwiec, dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu, współpomysłodawczyni umieszczenia na budynku szkoły tablicy pamięci pomordowanych mieszkańców Zawidza i okolic.
Pomysł ufundowania tablicy poświęconej bohaterskim mieszkańcom zrodził się w połowie roku. – Wszystko zaczęło się od rozmowy, że w księgach parafialnych przy okazji przeglądania dokumentów ksiądz proboszcz trafił na nazwiska wielu mieszkańców pomordowanych w obozach. Ja te nazwiska znałam. Bo tak naprawdę, to już 25 lat temu chciałam w jakiś szczególny sposób upamiętnić dwie osoby – nauczycieli Jana Pieca-Olańskiego i Stanisława Lejmana. Te dwa nazwiska i losy tych osób poznałam przy okazji pisania pracy dyplomowej – monografii szkoły. Ta rozmowa zbiegła się w czasie z rocznicowymi obchodami i moim celem, aby kiedyś pomordowanych mieszkańców upamiętnić i uhonorować. Pomysł księdza proboszcza parafii w Zawidzu, wicedziekana dekanatu sierpeckiego Józefa Łozeckiego i mój doczekał się realizacji w roku, kiedy świętujemy 100-lecie odzyskania niepodległości – mówiła Krystyna Siwiec.
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej to początek przypominania historii bohaterów ziemi zawidzkiej przez nauczycieli i uczniów. W najbliższych planach jest spisanie wspomnień najstarszych mieszkańców Zawidza. I odkrycie losów osób, które zostały aresztowane, wywiezione, a rodziny do chwili obecnej nie wiedzą, gdzie są szczątki ich bliskich. – To jest historia, która zaczęła żyć. Mamy szczątkowe informacje osób, które były dziećmi kiedy ich rodzice, znajomi, sąsiedzi byli wywożeni. Do dziś nie znają ich losów. Jesteśmy gotowi, by im w odkrywaniu historii bliskich osób pomóc – podkreślała Krystyna Siwiec.
Pamiątkowa tablica odsłonięta na szkolnym murze przypomina o bohaterskiej śmierci ośmiu osób: Jana Pieca-Olańskiego, Stanisława Lejmana, ks. Antoniego Rakowskiego, Jana Dębskiego, Dionizego Karpińskiego, Leona Obrębskiego, Franciszka Papierskiego, Kazimierza Pokorskiego. – Dla mnie to bardzo wzruszający moment. Tu jest wspomniany mój ojciec – Leon Obrębski. Po tylu latach oficjalnie, głośno on i inni pomordowani zostali uhonorowani za bohaterską śmierć. Przez lata przecież nie można było mówić o żołnierzach AK. Groziły za to represje. Mama przez długie lata z tego powodu była prześladowana, musiała znosić wiele trudnych sytuacji. Cieszę się, że właśnie w szkole młodych ludzi uczy się pamięci o tych, którzy także za nich oddali życie – dzieliła się swoimi wspomnieniami o ojcu Irena Chmielewska, córka Leona Obrębskiego, uczestnika wojny 1920 roku, żołnierza AK ps. „Sokół”, zamordowanego 30 lipca 1943 roku, po brutalnym śledztwie prowadzonym przez Gestapo.
Oprawę wojskową uroczystości przygotowali kadeci i opiekunowie klas mundurowych. Apel Pamięci odczytał kpt. rez. Andrzej Kolczyński.

tekst i fot. rad

Zobacz kolejny artykuł

Niedziela Palmowa w skansenie

Na wyjątkowe świętowanie w atmosferze dawnej, tradycyjnej wsi mazowieckiej zaprasza Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. …