Temat dla artysty

Skansen w wiosennym słońcu

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu cyklicznie gości u siebie artystów. Ci chętnie przyjeżdżają, wszak inspiracji tutaj nie brakuje. Ostatnio w skansenie spotkało się 12 twórców z ośrodków malarskich Łodzi, Krakowa, Warszawy, Wrocławia. Na płótnach uwieczniali głównie zabytkowe chałupy charakterystyczne dla budownictwa ludowego Mazowsza, malowniczą dolinę Sierpienicy, a także sceny z ostatnich obchodów Niedzieli Palmowej.
Podczas 11 dni pobytu w skansenie weny nikomu nie zabrakło. Każdy z artystów namalował po kilka prac. – Na wystawie poplenerowej pt. ”Skansen w wiosennym słońcu” pokazaliśmy tylko 30 wybranych obrazów. Ich autorzy to dyplomowani, profesjonalni artyści malarze, posiadający w swym dorobku twórczym wiele zrealizowanych wystaw na arenie międzynarodowej i ogólnopolskiej, także znaczące nagrody w konkursach plastyczno-malarskich krajowych i zagranicznych – tłumaczy Marek Madej, komisarz organizacyjny Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego z cyklu ”Cztery Pory Roku”.
Opiekę artystyczną nad plenerem sprawował Jan Różnowicz, prezes Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa, a kuratorem pleneru została Ewa Dołgań – Piotrowska (również z tej organizacji).
Wernisaż spotkał się ze sporym zainteresowaniem publiczności. Tym bardziej że prócz prezentacji obrazów powstałych podczas pleneru, można było również obejrzeć rzeźby prof. dra hab. Zbigniewa Dudka, dziekana Wydziału Rzeźbiarskiego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i wystawę autorską artysty-malarza Joanny Caban. Atrakcją była także prezentacja multimedialna z podróży malarskich po Azji Południowo-Wschodniej Tomasza Awdziejczyka, członka Rady Artystycznej przy Prezesie Zarządu Głównego ZPAP.
Organizatorem wiosennego spotkania artystów w skansenie w Sierpcu był Jan Rzeszotarski. Patronat honorowy nad plenerem i wystawą poplenerową objął Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.     BeeS

Zobacz kolejny artykuł

Dla rozśpiewanych uczniów z Zawidza

Trójka uczniów reprezentowała Zespół Szkół Samorządowych w Zawidzu na tegorocznym Konkursie Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej …