Stawiają na angielski

Do rozpoczynającej się właśnie piątej edycji programu Youngster „Angielski Twoją Szansą” dołączają kolejne szkoły. W gronie tych, które w rozpoczynającym się roku szkolnym zaoferują uczniom dodatkowe lekcje języka angielskiego są również gimnazja z terenu gminy Sierpc i Rościszewo. Uczestniczyć w nich będą uczniowie klas trzecich gimnazjów.
Uczestnicy programu otrzymują z Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej dofinansowanie na podręczniki, pomoce dydaktyczne do biblioteki, program szkoleń dla nauczycieli, nagrody dla najlepszych uczniów oraz wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia. Fundusz zapewnia także przygotowanie merytoryczne nauczycieli do prowadzenia zajęć poprzez organizację szkoleń, dostęp do platformy e-learningowej „e-Youngster” oraz możliwość stałej konsultacji dydaktycznej i merytorycznej z metodykami Wydawnictwa Macmillan. W tym roku szkolenia metodyczne dla nauczycieli odbyły się w dniach 18-20 sierpnia w Jachrance koło Warszawy. Uczestniczyło w nich ponad 160 nauczycieli biorących udział w tegorocznej edycji programu.
Program jest odpowiedzią na jeden z podstawowych problemów szkół wiejskich. Języki obce, a wśród nich najbardziej popularny język angielski (80% uczniów wybiera ten język na egzaminie gimnazjalnym), są największym problemem uczniów. Analiza wyników egzaminów gimnazjalnych na przestrzeni ostatnich kilku lat (na podstawie danych CKE), przedstawiona w raporcie EFRWP pt. „Angielski – czyja szansa?” pokazała, że pomiędzy uczniami ze szkół wiejskich i miejskich nie ma istotnych różnic w wynikach z egzaminu humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego. Natomiast znaczne dysproporcje występują w wynikach egzaminu z języka angielskiego (dane CKE za lata 2007/2008 i 2009/2010). Różnica ta wyniosła nawet 6,5 pkt. Również tegoroczne wyniki egzaminów gimnazjalnych nie nastrajają optymizmem: średnie wyniki z języka angielskiego uczniów z terenów wiejskich były o blisko 7 pkt. niższe od wyników uczniów ze szkół w dużych miastach. – Jest to niebezpieczny trend, który może pogłębiać się w następnych latach. Problem staje się tym bardziej naglący, że już w rozpoczynającym się roku szkolnym wyniki z egzaminu z języka obcego będą wliczane do średniej kwalifikującej do szkoły ponadgimnazjalnej. Uczniowie z terenów wiejskich, z powodu gorszych wyników z egzaminu językowego, będą mieli mniejsze szanse w dostępie do dobrych szkół licealnych czy techników – komentuje Krzysztof Lipiński, zastępca dyrektora generalnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
Program Youngster ma niwelować różnice i wyrównywać szanse edukacyjne młodzieży z terenów wiejskich. W programie uczestniczą uczniowie trzecich klas gimnazjalnych. W ramach programu, w ciągu roku szkolnego prowadzone są dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka angielskiego, w podziale na niewielkie, 10-15-osobowe grupy, w wymiarze 90 godz. lekcyjnych dla każdej z grup. Grupy są tworzone stosownie do umiejętności językowych uczniów. Do tej pory z dodatkowych zajęć języka angielskiego skorzystało ponad 8,5 tys. uczniów z całej Polski. W roku szkolnym 2011/2012 w programie weźmie udział 145 szkół z 99 gmin.
Pięcioletnie doświadczenia w realizacji programu pokazują, że efekty są. Bowiem wyniki osiągane przez uczestników programu na egzaminach gimnazjalnych są o około 2,5 – 3 pkt. wyższe niż średnie wyniki pozostałych uczniów ze szkół wiejskich.
W tegorocznej edycji programu uczestniczyć będą cztery gimnazja z powiatu gostynińskiego (kontynuacja programu): w Sierakówku, Emilianowie, Lucieniu, Białotarsku oraz uczniowie gimnazjów z powiatu sierpeckiego: w Susku, Borkowie Kościelnym i Rościszewie. Łącznie ponad setka uczniów.     rad

Zobacz kolejny artykuł

Pierwszy taki zlot w Sierpcu

Jedenaście najlepszych food trucków, a na nich pyszności pozwalające poznawać i smakować dania z różnych …