Śmiały plan archeologów w Sierpcu

Od blisko dziesięciu lat archeolodzy Artur Różański i Tomasz Olszacki odkrywają historię Sierpca. Prace archeologiczne zaczęli od poszukiwań sierpeckiego zamku. Teraz, jak mówią, czas na kolejny etap, czyli poszukiwanie średniowiecznego grodu sierpeckiego. Całość prac, historyczne odkrycia spisujące dzieje sierpeckich budowli planują zamieścić w monografii. Tę chcą przygotować do 2022 roku, kiedy to przypadać będzie 700. rocznica lokacji Sierpca.
Monografia stanowiłaby między innymi podsumowanie prac archeologicznych prowadzonych w Sierpcu. Jak mówi dr Artur Różański z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca będzie skoncentrowana na dziejach średniowiecznych miasta. – Części od XVII wieku w górę nie chcemy zmieniać, bo tu nie za dużo mielibyśmy do powiedzenia. Ale ta średniowieczna w dużej mierze oparta jest na legendach. To dotyczy chociażby fary sierpeckiej, której lokacja we wszystkich zapisach podawana jest na 1003 rok. To legenda, bo żadne źródła materialne nie potwierdzają tego co jest w murach. Sam budynek w najstarszej swojej fazie jest XIV-wieczny. To samo kościół św. Wawrzyńca (nieistniejący, rozebrany w trakcie pochodu wojsk Napoleona). Mówi się, że była to kaplica grodowa stojąca od wczesnego średniowiecza. Chociaż pierwsze wzmianki źródłowe o niej są dopiero w XVI wieku. Legendarność poszczególnych miejsc jest bardzo rozbudowana i chcielibyśmy w monografii przedstawić je w oparciu o szczegółowe badania – mówi dr Różański.
Planowana monografia, jak mówi Tomasz Olszacki z łódzkiej pracowni archeologicznej TRECENTO, w jednej części prezentowałaby materiały podsumowujące prace związane z poszukiwaniem sierpeckiego zamku.

Teresa Radwańska-Justyńska
fot. archiwum prywatne

Zobacz kolejny artykuł

Mnóstwo zabawy w skansenie

Dzieci były głównymi bohaterami niedzielnej zabawy w skansenie. Na plenerowe spotkanie przybyło kilka tysięcy milusińskich …