Słowacja partnerem powiatu

To początek owocnego i udanego partnerstwa. Tak oceniali podpisaną właśnie umowę o współpracy przedstawiciele powiatu sierpeckiego i słowackiego miasta Zlate Moravce. Będzie ona realizowana w ramach projektu „Partnerstwo Lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego Subregionu Sierpeckiego”. Podczas uroczystej gali inicjującej projekt, w czasie której podpisano porozumienie o współpracy, stronę słowacką reprezentował burmistrz miasta Zlate Moravce Peter Lednar, powiat sierpecki – wicestarosta Marek Gąsiorowski.
Zamysł jest taki, aby podejmowane przez stronę polską i słowacką przedsięwzięcia miały przełożenie na rozwój kulturalny, gospodarczy, społeczny obu regionów. Na ich realizację uczestnicy projektu mają czas do końca lipca 2013 roku. W tym czasie zaplanowane są konferencje, szkolenia i warsztaty. Opracowana będzie także strategia zmiany gospodarczej i zarządzania gminą gospodarczą. Ta ostatnia będzie obejmowała między innymi badania i analizy subregionu sierpeckiego w kilku obszarach: turystyce, oświacie, usługach, branży przemysłowo-rolniczej. Ich wyniki pozwolą na kreowanie nowych kierunków rozwoju powiatu sierpeckiego. W ramach projektu oceniana będzie także atrakcyjność subregionu sierpeckiego na tle województwa, kraju i Europy oraz jego kondycja w zakresie rynku pracy, infrastruktury technicznej. Pod lupę będzie wzięta również sytuacja kobiet na rynku pracy i ich rola w kształtowaniu sytuacji społeczno-gospodarczej. Na terenie gmin powiatu przeprowadzane będą konsultacje społeczne.
Jak zaznaczali w czasie uroczystości inaugurującej realizację projektu przedstawiciele powiatu sierpeckiego, rozpoczęta w jego ramach współpraca to również okazja do wzmocnienia wizerunku powiatu jako miejsca przyszłych inwestycji. Zachętą i wskazówką dla przyszłych inwestorów będzie przygotowana oferta gospodarcza subregionu sierpeckiego prezentująca wymierne rezultaty skutecznych działań samorządu w zakresie tworzenia i podnoszenia atrakcyjności terenów inwestycyjnych. Współpraca z partnerem słowackim skupiać się będzie na wypracowaniu modelu mechanizmu zarządzania i stabilizacji w kontekście przystąpienia do strefy euro. Równocześnie partnerzy inwentaryzować będą swoje zasoby społeczno-gospodarcze w celu zacieśnienia współpracy. Współpraca ponadnarodowa realizowana będzie metodą twinningową z wykorzystaniem jej 3 modeli.
Dlaczego Zlate Moravce? Przede wszystkim dlatego, że jest to obszar o bardzo podobnej problematyce i cechach demograficznych. Posiada wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu euro. Ponadto słowackie miasto od kilku lat jest miastem partnerskim Sierpca. I to właśnie, jak zaznaczał Marek Gąsiorowski, dzięki miastu Sierpc, które jest partnerem lokalnym projektu, udało się nawiązać partnerstwo i podpisać umowę na realizację projektu unijnego. Zlate Moravce odpowiedzialne będą za 3 zadania: organizację spotkania i wizyty studyjnej oraz za opracowanie inwentaryzacji społeczno-gospodarczej swojego regionu. Wymienione zadania będą w 100% sfinansowane ze środków partnera.    (rad)
fot. Starostwo Powiatowe

Zobacz kolejny artykuł

Wymarzony stadion

Spełniło się wielkie marzenie sierpeckich trampkarzy. Po wielu, wielu latach oczekiwań mają swój wymarzony stadion. …