Najnowsze informacje

Sierpc w dobie cara

Z wykształcenia konserwator sztuki, z zamiłowania pasjonat tematyki związanej z historią Sierpca. Młody, utalentowany i niezwykle pracowity sierpecki historyk Tomasz Kowalski w najnowszej publikacji „W Sierpcu za cara: śladami rosyjskiego garnizonu” zaprasza do zapoznania się z jednym z najmniej znanych historycznych wątków Sierpca.
O tej publikacji jeszcze przed jej ukazaniem mówiło się wiele, bo temat dotyczący tego wycinka dziejów Sierpca dotychczas nie był podejmowany przez żadnego z miejscowych badaczy. Na wydanie kolejnej książki Tomasza Kowalskiego sierpczanie czekali z ogromną niecierpliwością. Podczas promocji w czytelni Biblioteki Miejskiej brakowało miejsc dla osób chcących spotkać się z autorem. – Ta książka nie powstała po to, by wyczerpać temat stuletniego panowania dynastii Romanowów w Królestwie Polskim w kontekście Sierpca i jego okolic, ale po to, by zasygnalizować istniejącą i wciąż czekającą na interdyscyplinarne badania tematykę historyczno-społecznych dziejów miasta „doby cara” – mówił Tomasz Kowalski.
Jak pisze we wstępie, książka ta ma w przystępny sposób wprowadzić czytelnika w wybrane zagadnienia związane z historią Sierpca w XIX i na początku XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem obecności od 1891 roku 48. Ukraińskiego Pułku Dragonów. – Mogę śmiało powiedzieć, że ta obecność wpłynęła nie tylko na architekturę, ale i na losy miasta – dodaje Tomasz Kowalski.
Książka pozwala zapełniać białe plamy na militarnej mapie dziejów miasta i regionu. Tomasz Kowalski pokazuje, jak losy oddziału rosyjskiego wojska stacjonującego w mieście w czasie wielkich przemian XIX i XX wieku splotły się z dziejami miasta. Żołnierze, mieszkający poza koszarami oficerowie, urzędnicy, ich rodziny stanowili istotny odsetek mieszkańców Sierpca, co w znaczący sposób wpływało na kierunki rozwoju ekonomicznego, kształt urbanistyczny, życie religijne i kulturalne. W tematykę najnowszej publikacji Tomasza Kowalskiego wprowadziły gości dźwięki marsza huzarów ukraińskich „Nasza Sława”.
Oddana właśnie do rąk czytelników publikacja została wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej. – Jest to książka, która z pewnością będzie miała znaczenie w naszej lokalnej historiografii, gdyż jest poznawczo-odkrywcza, bez ideologicznych wątków. Cieszę się, że Tomasz Kowalski dostrzegł puste pole do badań naukowych i podjął pracę, która z pewnością będzie pomostem prowadzącym do dalszych badań i pasjonujących odkryć – mówił Zdzisław Dumowski, prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej.
Spotkanie z czytelnikami, było poświęcone w głównej mierze tematyce sierpeckich dziejów za czasów cara. Autor opowiadał o sierpeckich miejscach związanych z obecnością Rosjan: między innymi o istniejących przed laty trzech kompleksach koszar usytuowanych u zbiegu ulic Piastowskiej, Płockiej i Białobłockiej (współcześnie Mickiewicza), również o cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy (obecnie gmach sądu), o cmentarzu garnizonowym, lazarecie, pułkowej łaźni, ujeżdżalni koni i przycerkiewnym parku. Przytoczył także ważne dla tego czasu postaci między innymi burmistrzów, których nazwiska i życiorysy udało się odtworzyć przy zbieraniu materiałów do książki.
Autorskie spotkanie było także okazją do przypomnienia początków historycznej pasji młodego badacza. Te, jak mówił Tomasz Kowalski, to zasługa babci, która już w dzieciństwie opowiadała ciekawe sierpeckie historie. Bakcyl został zaszczepiony i Tomasz Kowalski jako nastolatek wiele czasu spędzał w czytelni Biblioteki Miejskiej, gdzie odnajdował informacje o historii miasta i mieszkańców. To w czytelni Biblioteki znajdował archiwalne artykuły, dokumenty dotyczące życia społecznego i trudno dostępne publikacje. I to tu po kilku latach spotkał się z czytelnikami na promocji swojej kolejnej już książki.     rad
fot. Biblioteka Miejska w Sierpcu

Zobacz kolejny artykuł

Policyjne patrole na wodzie

Okres wakacyjny to z reguły czas wypoczynku nad wodą, z którego w upalne dni korzystają …

Miód jedli prosto z plastra

Wszystkiego o miodzie można było dowiedzieć się podczas tegorocznej imprezy plenerowej w Muzeum Wsi Mazowieckiej …