Sierpc to moja pasja

Jest niestrudzoną ambasadorką Sierpca. W licznych, autorskich publikacjach odkrywa to, co nieznane i promuje to, co znane. Miasto – jego przeszłość, tajemnice i historia, a przede wszystkim ludzie ją tworzący są dla niej ciągłym źródłem inspiracji. Owocują kolejnymi publikacjami, konkursami dla dzieci i młodzieży. Przez wielu sierpczan Henryka Piekarska jest postrzegana jako człowiek instytucja, od lat zaangażowana w działalność społeczną i charytatywną. W uznaniu wszystkich promujących miasto przedsięwzięć radni miejscy postanowili uhonorować Henrykę Piekarską Medalem „Zasłużony dla Miasta Sierpca”.
Dla mieszkańców Sierpca Henryka Piekarska łączona jest w pierwszej kolejności z sierpeckim Urzędem Skarbowym. Nic dziwnego, bowiem zarządzana przez nią od kilkunastu lat placówka zyskała uznanie w kraju oraz za granicą. To zasługa wdrożenia nowoczesnego modelu zarządzania, standardów obsługi podatnika, realizacji programów pilotażowych. Sierpeckie, nowoczesne wzorce zarządzania wielokrotnie były prezentowane na ogólnopolskich i międzynarodowych forach jako przykład dobrych praktyk. Zyskały uznanie zagranicznych i krajowych ekspertów. Henryka Piekarska jest liderem w zakresie wdrażania i upowszechniania proklienckiej polityki, dostosowania usług administracyjnych do potrzeb społeczno – gospodarczych miasta i powiatu. Rozbudowany, nowocześnie wyposażony oraz zarządzany budynek zyskał nowy wizerunek. Nominowany był do tytułu „Modernizacja Roku 2005” w jubileuszowej, X edycji ogólnopolskiego konkursu – jako najciekawszy obiektu roku. Urząd Skarbowy w Sierpcu wielokrotnie nominowany i nagradzany był też prestiżowym tytułem Najbardziej Przyjaznego Urzędu Administracji Rządowej i Urzędu Przyjaznego Przedsiębiorcy. Wśród wielu ważnych również dla miasta przedsięwzięć należy wymienić koordynowanie prac międzynarodowej grupy benchmarkingowej w ramach projektu International Tax Benchmarking, w tym organizację wizyty przedstawicieli brytyjskiej administracji podatkowej i administracji krajowej z różnych regionów Polski w Sierpcu. Radni miejscy podkreślali, że wszystkie te działania mają niekwestionowany walor promocyjny.
Przyznane od władz miasta wyróżnienie to także ukłon w stronę wszechstronnej działalności społecznej podejmowanej przez Henrykę Piekarską. Związana z sierpeckimi stowarzyszeniami i organizacjami, wspiera wszystkie lokalne przedsięwzięcia. Jest prezesem sierpeckiego oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego, IV kadencję członkiem Rady Naukowej Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Kręgu Przyjaciół Harcerstwa. Zawsze niesie pomoc potrzebującym, organizacjom charytatywnym, fundacjom, harcerzom itp. Wspiera przedsiębiorczość, organizuje spotkania z przedsiębiorcami i organizacjami gospodarczymi. Aktywnie uczestniczy we wszystkich lokalnych konferencjach gospodarczych i przedsięwzięciach jednostek samorządu terytorialnego, a także programach i strategiach mających na celu ożywienie gospodarcze rejonu. Prowadzi akcje „Otwartych drzwi”, staże absolwenckie, praktyki uczniowskie, akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Zasługi dla miasta potwierdzają liczne tytuły, certyfikaty, podziękowania i odznaczenia przyznane m.in. przez Związek Rzemiosła Polskiego, Izbę Rzemieślniczą Mazowsza, Kurpi i Podlasia, władze miasta Sierpca, Sierpecki Związek Gospodarczy, Ministerstwo Finansów, Business Centre Club. Za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego pani Henryka Piekarska została uhonorowana przez marszałka województwa mazowieckiego dyplomem uznania, a kierowany przez nią Urząd otrzymał zaszczytny Medal Pamiątkowy PRO MASOVIA.     rad

Henryka Piekarska urodziła się w Ukcie na Mazurach. Kolejnym miastem na życiowej mapie był Włocławek, gdzie spędziła dzieciństwo. Absolwentka wydziału ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego po studiach wróciła do Włocławka. Tu rozpoczęła pracę w administracji wojewódzkiej, zajmując się finansami i inwestycjami gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i służby zdrowia. W 1984 r. Henryka Piekarska na kilka lat swoje życie osobiste i zawodowe związała z Gostyninem, gdzie zajmowała się modernizacją i remontem szpitala w Gostyninie – Kruku. Trzy lata później Sierpc stał się miastem, w którym realizowała swoje zawodowe, naukowe i życiowe pasje. Najpierw pracując na stanowisku kierownika drukarni, następnie naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta, a następnie zastępcy burmistrza Sierpca. W 1991 r. Henryka Piekarska wygrała konkurs na naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu, którym z wieloma sukcesami kieruje do dnia dzisiejszego. Niezwykle ważne miejsce w życiu Henryki Piekarskiej zajmują sprawy związane z promocją sierpeckiej obyczajowości, kultury, historii i współczesności. Jako prezes sierpeckiego oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego inicjuje wiele przedsięwzięć pozwalających odkryć nieznane czy zapomniane postaci, wydarzenia i fakty wytyczające historię miasta. Jest autorem i współautorem publikacji związanych z Sierpcem, autorką publikacji o tematyce społeczno-ekonomicznej.

Zobacz kolejny artykuł

Niedziela Palmowa w skansenie

Na wyjątkowe świętowanie w atmosferze dawnej, tradycyjnej wsi mazowieckiej zaprasza Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. …