Rok dużych inwestycji

Trzy potężne inwestycje zaplanował na rok bieżący samorząd Sierpca. Dwie z nich, czyli budowa Centrum Kultury i drugiego etapu wysypiska w Rachocinie, znajdą finał już w drugiej połowie bieżącego roku. Kolejna kluczowa dla miasta kwestia to budowa zapowiadanej obwodnicy. W tym roku władze miasta w porozumieniu z Mazowieckim Zarządem Dróg chcą ruszyć z pracami pozwalającymi uregulować kwestie administracyjne.
Zakończenie tego etapu, jak zapowiada burmistrz Sierpca Marek Kośmider, pozwoli dopiero na ustalanie harmonogramu kolejnych prac związanych z planowaną budową obwodnicy sierpeckiej. – Wtedy będziemy mogli mówić o konkretnych datach, kwotach i etapach realizacji kluczowej dla miasta i mieszkańców inwestycji wyprowadzającej z miasta cały uciążliwy ruch samochodów ciężarowych – wyjaśnia Marek Kośmider.
I choć teraz jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o szczegółach, to wiadomo, że potrzeba będzie na ten cel kilkudziesięciu milionów złotych, w tym także środków ze źródeł zewnętrznych, oraz kilku lat. Wstępne zamierzenie jest takie, żeby budowę sfinalizować w tej kadencji. Obecnie trwają prace nad projektem obwodnicy.
O konkretnych terminach oddania można mówić za to w przypadku dwóch pozostałych oczekiwanych przez mieszkańców i samorząd inwestycji. Jak zapewnia Marek Kośmider, obecny etap prac pozwala twierdzić, że nie będzie tu żadnych większych poślizgów i zagrożeń. Drugi etap budowy wysypiska w Rachocinie powinien być zakończony w pierwszej połowie bieżącego roku, a Centrum Kultury najpóźniej jesienią tego roku. – Oczywiście obok największych przedsięwzięć kontynuowane i rozpoczynane będą prace związane z budową sieci kanalizacji deszczowej. Mamy złożone wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie kanalizacji deszczowej na ulicy Żeromskiego. Kolejny etap prac to odcinek od ulicy Bobrowej do Benedyktyńskiej. Realizacja jest niezbędna, aby dalej prowadzić prace na Benedyktyńskiej i Placu Chopina – prezentuje inwestycyjne szczegóły tegorocznego budżetu burmistrz Kośmider.
W tym roku ma być także wykonany pierwszy odcinek kanalizacji sanitarnej na osiedlu Powstańców, tu również miasto będzie korzystało z dotacji z WFOŚ. Wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Epegek” planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu tak zwanym za torami. Czyli prace ruszyłyby od skrzyżowania ulic Piastowskiej i Świętokrzyskiej i szły w stronę torów. Stałym punktem w inwestycyjnych wydatkach i przedsięwzięciach są bieżące remonty ulic i chodników. Tu ma być opracowany harmonogram prac na całą kadencję. – Mamy przed sobą duże, kosztowne i niezwykle ważne dla miasta inwestycje. Nie uda się ich zrealizować bez środków ze źródeł zewnętrznych. O takie będziemy zabiegali dla naszego miasta. Część umów jest już podpisana, będziemy składali kolejne wnioski o dofinansowania z budżetu WFOŚ czy urzędu marszałkowskiego. Plany są duże, ale przy uzyskaniu pomocy finansowej z zewnątrz do przełknięcia – podsumowuje burmistrz Kośmider.
Warto podkreślić, że w ubiegłej kadencji miasto uzyskało ponad 30 mln złotych dotacji z różnych źródeł. W rankingu dotyczącym wykorzystywania środków zewnętrznych Sierpc znalazł się na trzecim miejscu w kategorii miast o porównywalnym obszarze i liczbie mieszkańców. W tegorocznym budżecie, który po stronie dochodów zamyka się kwotą 50 906 079 zł, a po stronie wydatków 59 741 682 zł, na inwestycje przeznaczono ponad 6 mln zł.
Teresa Radwańska-Justyńska

Zobacz kolejny artykuł

Niedziela Palmowa w skansenie

Setki osób z całego kraju odwiedziło w minioną niedzielę Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Przyjechali, …