Poseł Olejniczak o piątce PiS i remoncie dworca w Sierpcu

O programowej „piątce” PiS mówił poseł Waldemar Olejniczak na spotkaniu z dziennikarzami. Podczas przedstawiania zasad i etapów jego realizacji poseł nawiązał również do tego, jakie przełożenie będzie miała dla sierpeckiej społeczności. A tu między innymi zapowiedział realizację bardzo oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji – przebudowy i modernizacji węzła kolejowego.
Podstawowy punkt to 500 + na pierwsze dziecko. – Wielu przedstawicieli opozycji mówiło, że nie będzie to możliwe, bo nie ma pieniędzy. Wielu krytykowało, dlaczego nie na wszystkie dzieci. Odpowiedź jest prosta. Musieliśmy policzyć budżet, być przygotowani finansowo. Te działania musiały być i były skoordynowane i równomierne. Gdy została ustabilizowana gospodarka, a rozwój gospodarczy osiągnął odpowiedni pułap, nasza sytuacja finansowa pozwoliła wprowadzić tę formułę wsparcia dla wszystkich – mówił o programowej piątce Waldemar Olejniczak.
Poseł zaprezentował także kolejne punkty programu, między innymi ulgi podatkowe dla osób do 26 roku życia i trzynastą emeryturę dla seniorów w wysokości 1100 zł. Wiele miejsca poświęcił kwestii inwestowania i poprawiania regionalnej infrastruktury i transportu publicznego. – Jeżeli gospodarka nie będzie dynamiczna, jeżeli nie udzielimy jej odpowiednich środków w budżecie, tych programów nie będziemy mogli realizować. Dziś stać nas na to, aby odbudować kolejne gałęzie polskiego przemysłu. Wynik broni się sam. Czyli ten kierunek jest dobry – mówił poseł Olejniczak.
I dodawał, że punkt dotyczący odbudowy infrastruktury bardzo dobrze wpisuje się w sierpecką rzeczywistość. – Węzeł kolejowy PKP w Sierpcu został wpisany w program rządowy premiera Morawieckiego. Nasz węzeł Sierpc – Płock, Sierpc – Nasielsk, Sierpc – Brodnica będzie gruntownie modernizowany i odbudowywany. Ten temat dotyczy naszej lokalnej społeczności. Ale oprócz tego w skali globalnej będziemy przywracać transport autobusowy komunikacji lokalnej. Aby ułatwić dojazd między innymi uczniom do szkół – omawiał plany dotyczące wsparcia w ramach programowej piątki poseł Olejniczak.
Waldemar Olejniczak odniósł się również do sprawy odbudowy zrujnowanego, opustoszałego sierpeckiego dworca. Dworca na największym węźle kolejowym w regionie. – Zagwarantowane wsparcie dla kolei sierpeckiej, jak i kolei w całym kraju, to wynikowa rozwoju naszej gospodarki i rosnących w związku z tym potrzeb. Dlatego plany w tym zakresie są bardzo szerokie. To nie tylko realna i gruntowna modernizacja kolei, ale także dróg dla lokalnej Polski. To wreszcie wielki projekt budowy autostrad, udrożnienia polskich rzek – wymieniał plany poseł Olejniczak.
Jeśli chodzi o terminy realizacji inwestycji w Sierpcu, poseł Olejniczak odpowiadał, że to jeszcze sprawa do ustalenia. Obecnie prowadzone są analizy i badania.
Przy okazji prezentowania wsparcia socjalnego gwarantowanego przez rząd padło pytanie, czy tak rozbudowany program nie stanowi ucieczki w bezrobocie zwłaszcza dla młodych osób (obecnie w Sierpcu jest na poziomie 16%). Tu poseł odpowiadał, że dla takich miast i powiatów jak Sierpc rozwiązaniem jest rozbudowana oferta szkolnictwa zawodowego przygotowująca doskonałych fachowców oraz poszukiwania inwestorów. – W Sierpcu byli przedstawiciele Państwowej Agencji Inwestycji i Handlu. Zapoznali się z naszymi terenami. Tu będą kontynuowane działania – mówił Waldemar Olejniczak.
Sierpc może liczyć także na przywrócenie komunikacji lokalnej. Na ten cel zabezpieczone są pieniądze w budżecie państwa. Poseł zapowiadał, że już w tym roku w całym kraju ruszy proces przebudowy i rozbudowy infrastruktury drogowej. Prace będą koordynowane z samorządami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi.

tekst i fot. rad

Zobacz kolejny artykuł

Niedziela Palmowa w skansenie

Na wyjątkowe świętowanie w atmosferze dawnej, tradycyjnej wsi mazowieckiej zaprasza Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. …