Policyjne ćwiczenia w Sierpcu

W Komendzie Powiatowej Policji w Sierpcu, zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów, przeprowadzone zostały ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA-18. W przedsięwzięciu tym uczestniczyło 19 rezerwistów, którzy mają stanowić uzupełnienie kadrowe Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
30 września już od godziny 7.00 rano do budynku Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu zaczęli się zgłaszać rezerwiści, gdzie zostali zarejestrowani i otrzymali identyfikatory. Kolejnym punktem ćwiczeń był apel ewidencyjny. Meldunek o rozpoczęciu ćwiczeń złożony przez Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu asp. szt. Jacka Kłosińskiego przyjął Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu mł. insp. Mariusz Kryszkowski.

Reklama

Rezerwiści wzięli udział w zaplanowanych zajęciach programowych z zakresu zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zadań służbowych. W trakcie zajęć zapoznali się z obowiązkami oraz zadaniami planowanymi do wykonywania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Zapoznali się również ze strukturą organizacyjną i miejscem wykonywania obowiązków służbowych w zakresie niezbędnym do realizacji ćwiczenia i z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz ze specyfiką służby w Policji w sytuacji ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny. Podczas ćwiczeń nie zabrakło zajęć z udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej oraz budowy broni, a uczestnicy mogli wypróbować swoich sił w zakresie strzelania przy wykorzystaniu trenażera, na strzelnicy stanowiącej wyposażenie sierpeckiej komendy.
Na apelu kończącym ćwiczenia Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu mł. insp. Mariusz Kryszkowski wręczył rezerwistom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. – Głównym celem szkolenia było praktyczne sprawdzenie mechanizmów i procedur powoływania rezerw osobowych do jednostek organizacyjnych policji. Podobne ćwiczenia prowadzone były równolegle w wielu innych komendach na terenie całego kraju – informuje sierpecka policja. – Ćwiczenia pod nazwą „EGIDA-18” przygotował kom. Piotr Kalkowski, a obserwatorami ćwiczenia – poza przedstawicielem z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu – byli także przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku.
Ćwiczenia zostały sfinansowane ze środków Ministra Obrony Narodowej przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrznej w latach 2017 – 2026.

(jac)
fot. KPP w Sierpcu

Zobacz kolejny artykuł

Wymarzony stadion

Spełniło się wielkie marzenie sierpeckich trampkarzy. Po wielu, wielu latach oczekiwań mają swój wymarzony stadion. …